user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

När bränslepriserna förändras

Vad kan du göra för att påverka situationen?

Kontakta oss

Ta hjälp av ME-rådgivningen

Vi finns tillgängliga måndag-fredag 08:00-16:00

Kontakta oss

Vad kan du göra när priserna varierar kraftigt?

ME arbetar kontinuerligt med att påverka beslutsfattare kring bränsleprisernas betydelse för branschen.

I ett utmanande läge finns det ändå flera saker du som entreprenör kan göra. Via länkarna på denna sida kan du läsa om vad ME gör och hur du kan påverka din situation.

Under uppropet "Nu ställer vi maskinerna" uppmanade vi medlemmarna att underteckna vår budkavle till finansministern i syfte att få till stånd en nödbroms för bränsleskatterna med sänkta bränslepriser som följd. Namnunderskrifterna är nu överlämnade till regeringen.

Ta hjälp av ME-Index

ME-index hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. ME-index hjälper även dig som ska göra uppföljning av kostnader i ditt företag eller vill hålla dig uppdaterad på kostnadsutvecklingen.

Anslut dig till vårt rabattavtal med Preem

Vi vet att kostnaden för diesel är en stor utgift för dig som medlem. Tillsammans vill vi skapa bättre förutsättningar för dig i ditt företagande. Anslut dig till ME:s medlemsavtal med Preem/Såifa så att du kan tanka med rabatt. Ju mer du tankar, desto billigare blir det.

Avtala om prisreservationer

Rätten till prisjustering finns reglerad i branschens standardavtal. Via länken nedan hittar du vår mall MEr-06 för prisreservationer. Om du redan sitter fast i ett långt avtal kan du försöka förhandla. Använd vårt öppna brev till beställare av anläggningsentreprenader.

Använd ME:s öppna brev till beställare

Genom ett öppet brev ber ME beställarna att vara tillmötesgående vad gäller våra medlemsföretags behov av kostnadskompensering.

VD:s ord till medlemmarna

"Det är dags för finansministern att gå från ord till handling. Sveriges bränsleskatter måste sänkas med omedelbar verkan." Läs Anders Robertssons vd-brev med anledning av de stigande bränslepriserna.

Röster från medlemmarna

Den senaste tidens prishöjningar på drivmedel drabbar vår bransch hårt. Här berättar några av Maskinentreprenörernas medlemmar om sin situation och hur de ser på framtiden.

ME:s remissvar

Vi arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar. Här hittar du aktuella remissvar, bland annat om energiskatt och utfasning av fossila drivmedel.