user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetstagare eller uppdragstagare, var går gränsen?

Gränsdragningen mellan vem som är arbetstagare (anställd) och vem som är uppdragstagare (anlitad) är en fråga som ibland leder till tvister mellan företag och den fackliga organisationen. Och det kan leda till höga skadestånd om reglerna inte följs. Det här gäller!

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Underentreprenör eller bemanningsföretag – vad gäller?

Du måste förhandla med facket första gången du anlitar en underentreprenör eller ett bemanningsföretag. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller om du anlitar någon från en maskinförmedling. Är du underentreprenör? Ett medlemskap i ME är det enklaste sättet att bli godkänd som underentreprenör!

Bemanningsverksamhet

ME saknar en överenskommelse med facken om bemanningsverksamhet. Uthyrning av personal utan maskin kan inte ske inom ME-medlemskapet. Inhyrning kan ske efter MBL-förhandling.