user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetstagare eller uppdragstagare, var går gränsen?

Gränsdragningen mellan vem som är arbetstagare (anställd) och vem som är uppdragstagare (anlitad) är en fråga som ibland leder till tvister mellan företag och den fackliga organisationen. Och det kan leda till höga skadestånd om reglerna inte följs. Det här gäller!

Skiljelinjen mellan arbetstagare och uppdragstagare behöver du hålla koll på om du ska anställa eller anlita någon. Vad du/ni kallar själva avtalet har ingen egentlig betydelse. En domstol kan vid en senare bedömning ändå komma fram till att den som ni tagit in för ett uppdrag med f-skatt ska ses som en anställd arbetstagare.

Arbetstagare eller uppdragstagare

Bedömningen om en person ska räknas som arbetstagare eller uppdragstagare görs utifrån ett antal kriterier. Här redovisas några omständigheter som kan tala för den ena eller andra kategorin.

Arbetstagare:

 • Ska personligen utföra förekommande arbetsuppgifter.
 • Har inte liknande uppdrag hos annan.
 • Står under arbetsledningens kontroll och följer fastställda arbetstider.
 • Har inga egna maskiner och verktyg.
 • Ersätts med lön, kostnadsersättningar och traktamenten enligt kollektivavtal.
 • Arbetsförhållandet är varaktigt.

Uppdragstagare:

 • Tar ansvar för arbetet även om det utförs av annan.
 • Har flera uppdragsgivare.
 • Bestämmer själv när och hur arbetet ska utföras.
 • Har egna maskiner.
 • Ersättningen beror på det ekonomiska resultatet för verksamheten.
 • Uppdraget är av tillfällig natur.
 • Har egen firma registrerad.

Inhyrning av arbetskraft

I många branscher är det för vanligt med inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag. Denna typ av bemanning är ännu inte så vanlig inom vår bransch, men kommer säkert att öka framöver. Inhyrning av arbetskraft ska ni förhandla med facken.

Våra kollektivavtal innehåller regler som särskilt gäller skyldigheten att förhandla med facket om längre inhyrning när det samtidigt finns tidigare uppsagda arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning.

Läs In- och uthyrning av arbetskraft

Eller se respektive kollektivavtal för närmare info om ovanstående regler;

Maskinföraravtalet (MFA) § 17 (pdf)

Gruventreprenadavtalet, (GEA) bilaga 1 (pdf)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA), bilaga A4 (pdf)

Uppdaterad den 18 september 2020