user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Anlita en underentreprenör – vad gäller?

Huvudregeln enligt lag är att du måste förhandla med facket när du anlitar en underentreprenör. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller har kollektivavtal på annat sätt.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Relaterat innehåll

Arbetstagare eller uppdragstagare, var går gränsen?

Gränsdragningen mellan vem som är arbetstagare (anställd) och vem som är uppdragstagare (anlitad) är en fråga som ibland leder till tvister mellan företag och den fackliga organisationen. Och det kan leda till höga skadestånd om reglerna inte följs. Det här gäller!

Bemanningsverksamhet

ME saknar en överenskommelse med facken om bemanningsverksamhet. Uthyrning av personal utan maskin kan inte ske inom ME-medlemskapet. Inhyrning kan ske efter MBL-förhandling.

Huvudentreprenörsansvar

Huvudentreprenörsansvar gäller på Byggnads och Sekos avtalsområden. Det innebär att om du är huvudentreprenör är du också ansvarig att bevaka att regler och avtal följs på arbetsplatsen, även av dina underentreprenörer.