user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under. 

Välj ett ämne

 • Yrkesintroduktionsanställning – en ny väg in i byggbranschen

  Ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, som samverkar med det befintliga yrkesutbildningsavtalet, möjliggör för medlemsföretagen att anställa nyanlända och vissa andra arbetslösa som behöver en yrkesutbildning. Med rabatt på arbetsgivaravgiften, samt en betald distansutbildning (gäller endast nyanlända), skapas nya möjligheter för återväxten i branschen.
 • Gör rätt vid anställning

  Att anställa någon kan vara din största investering. Vem du anställer kan ha stor betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Vilka anställningsformer som är tillåtna regleras i våra kollektivavtal. Oavsett anställningsform ska du alltid teckna ett skriftligt anställningsavtal.
 • Anställa en lärling

  Ett företag som anställer en lärling tar på sig ett utbildningsansvar, företaget ska se till att lärlingen får en varierande utbildning enligt utbildningsplanen för aktuellt yrke.
 • Lathund – Lärlingsanställning

  Bristen på maskinförare är stor och ibland kan det gå lite väl fort vid en anställning. Kollektivavtalet som du har genom ditt medlemskap ställer krav på att den som framför maskin ska ha yrkesbevis eller utbildningsbok, så kallad E-bok. Här beskriver vi vad som gäller vid en lärlingsanställning.
 • Introduktion vid nyanställning

  Att introducera nya chefer och medarbetare är viktigt, både för individen själv och för företaget. En bra introduktion ger den anställde möjlighet att bidra redan från start och att snabbt komma in i jobbet.

Du kanske också vill läsa

Inhyrning av arbetskraft

I många branscher är det i dag möjligt att hyra in personal från bemanningsföretag. Denna typ av bemanning är ännu inte så vanlig inom vår bransch, men kommer säkert att öka framöver.