user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Inför anställning – att tänka på

  Att anställa någon kan vara din största investering. Vem du anställer kan ha stor betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Vilka anställningsformer som är tillåtna regleras i våra kollektivavtal. Oavsett anställningsform ska du alltid teckna ett skriftligt anställningsavtal.

 • Introduktion till nyanställda

  Att introducera nya chefer och medarbetare är viktigt, både för individen och för företaget. En bra introduktion ger den anställde möjlighet att bidra redan från start och att snabbt komma in i jobbet.

 • Anställa lärling – det här gäller

  En av branschens viktigaste framtidsfrågor är hur vi ska få nya medarbetare till våra företag. När du anställer lärlingar tillför du branschen ny arbetskraft genom upplärning i ditt företag.

 • Yrkesintroduktion – en väg in i byggbranschen

  Vill du, eller kan du, anställa en nyanländ eller en ung, arbetslös och oerfaren blivande maskinförare eller anläggare?  Då har du möjlighet att få ekonomisk ersättning genom så kallad Yrkesintroduktionsanställning (YA).

 • Tidsbegränsade anställningar

  Huvudregeln i alla våra kollektivavtal är tillsvidareanställning. Med det menas att anställningen upphör först när arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp den.

 • Ferieanställning - vad gäller?

  När du anställer barn och ungdomar gäller särskilda regler om anställningsform, arbetstider och arbetsuppgifter. Glöm inte bort att rapportera ferieanställning till Fora eftersom avtalsförsäkringarna gäller även vid dessa.

 • Anställa lärling och YUA – frågor och svar

  Du som anställer en lärling använder dig av ett kollektivavtal som heter Yrkesutbildningsavtalet (YUA). Under en period finns det två avtal som löper parallellt med varandra, ett "gammalt" från 2006 och ett "nytt" som började gälla 2020. Här svarar vi på några vanliga frågor.

 • Huvudentreprenörsansvar

  Huvudentreprenörsansvar gäller på Byggnads och Sekos avtalsområden. Det innebär att om du är huvudentreprenör är du också ansvarig att bevaka att regler och avtal följs på arbetsplatsen, även av dina underentreprenörer.

 • In- och utlåning av arbetskraft

  Att låna in och ut personal mellan företag är en möjlighet för båda att täcka tillfälliga behov. Många av reglerna är gemensamma för våra kollektivavtal, men observera att det inte finns möjlighet till in- och utlåning av personal i Gruventreprenadavtalet GEA.

 • In- och uthyrning av arbetskraft

  Reglerna för in- och uthyrning av arbetskraft ser olika ut beroende på vilket avtal ni är anslutna till. Det här gäller.

Du kanske också vill läsa

Lönestatistik och yrkeskoder

Lönestatistik ger dig möjlighet att bedöma lönenivåer och bestämma vilken lön de olika rollerna på företaget ska ha. Här hittar du det du behöver för att ta del av statistiken.