user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Anställa en lärling

En av branschens viktigaste framtidsfrågor är hur vi ska få nya medarbetare till våra företag. Sedan länge finns ett bra system där vi anställer genom så kallad lärlingsanställning. På så vis tillför vi branschen ny arbetskraft genom upplärning i företagen. Det här gäller vid lärlingsanställningar.

När du ska anställa en maskinförare finns det en del du behöver tänka på. För att få köra mobila maskiner som väger mer än 1,5 ton krävs enligt kollektivavtalet E-bok (utbildningsbok) eller yrkesbevis.

Om personen redan har en utbildning i grunden från till exempel gymnasiet, en godkänd utbildningsgivare (exempelvis Komvux) eller en distansutbildning behöver personen registreras i Byggindustrins Yrkesnämnds (BYN:s) register. Läs hur du gör på BYN:s webbplats eller kontakta närmaste rådgivningskoordinator så hjälper de dig.

BYN:s webbplats

Kontakta en rådgivningskoordinator

Om personen inte har en utbildning i grunden kan du anställa en företagslärlig för grundutbildning.

Företagslärlingar läser teori på distans

En företagslärling läser teori genom en distansutbildning, medan du som arbetsgivare lär ut de praktiska momenten i produktionen.

Från den 1 juli 2020 gäller ett nytt yrkesutbildningsavtal. Den kategori av lärlingar som påverkas först är företagslärlingar (traditionella lärlingar) som tidigast i juli påbörjade sin grundutbildning och yrkesteoretiska distansutbildning.

Du hittar information om det nya avtalet på BYN:s webbplats, eller kontakta närmaste rådgivningskoordinator så hjälper vi dig.

BYN:s webbplats

Kontakta en rådgivningskoordinator

När ni anställer en företagslärling

När ni anställer en företagslärling behöver ni anmäla/bekräfta lärlingsanställningen på Mina sidor hos BYN. All inloggning hos BYN sker med Bank-ID och era företagsuppgifter hämtas från bolagsverket baserat på ert organisationsnummer, samtidigt kontrollerar systemet att ni är ett företag med kollektivavtal. Ni behöver ange både en kontaktpersonen på företaget och ange kontaktuppgifter till den tilldelade handledaren.

Minimiålder för en företagslärling är 18 år. Om det skulle vara aktuellt att anställa en lärling som är under 18 år måste ni söka dispens hos BYN innan anställningen kan starta.

Kom ihåg för lärlingsanställningar:

  • Handledaren ska ha yrkesbevis inom samma yrke som företagslärlingen ska utbildas inom, och får handleda maximalt tre lärlingar samtidigt.
  • Handledaren ska intyga på Mina sidor att han eller hon har tagit del av handledarinstruktionerna för lärlingsutbildningen.
  • Ni som företag ska ange i BYN:s register om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och övergår därefter till en tillsvidareanställning. För övriga yrken kan provanställningen vara maximalt 12 månader.

Ni ska också beställa och betala den yrkesteoretiska distansutbildningen samt ta fram ett skriftligt anställningsavtal där anställningsformen framgår.

Under grundutbildningen för företagslärlingen

Kom ihåg under grundutbildningen:

  • Leverantören av den yrkesteoretiska distansutbildningen ska rapportera resultaten direkt i Mina sidor.
  • Handledaren ska godkänna/bekräfta de praktiska läranderesultaten som lärlingen har rapporterat in genom att markera det på Mina sidor.
  • Kom ihåg att meddela BYN om ni eventuellt byter handledare under utbildningstiden. Det gör ni på MIna sidor.
  • Om utbildningen riskerar att kräva mer tid än 12 månader kan BYN regionen komma överns med företaget och lärlingen att förlänga utbildningstiden.
  • Eventuell frånvaro som riskerar att påverka grundutbildningstidens längd behöver anmälas till BYN regionen via Mina sidor.

När grundutbildningen är klar

När företagslärlingen har uppnått det som krävs i både den teoretiska distansutbildningen och det praktiska läranderesultat är det dags för ett godkännande i det aktuella yrket och grundutbildningen är slutförd. Då kan lärlingen övergå till så kallad kvalificeringstid. Under kvalificeringstiden på 24 månader ska eleven vara anställd hos ett företag. Tanken är att eleven ska utveckla den kompetens som han eller hon fått under grundutbildningen. När kvalificeringstiden är över får eleven sitt yrkesbevis.

BYN regionen godkänner grundutbildningen i registret och ger klartecken till att kvalificeringstid inleds.

Två system hos BYN

En tid framöver kommer det nya registret hos BYN med Mina sidor vara igång samtidigt som det gamla registret. Detta innebär att som handledare/företagare kan ni behöva hantera lärlingar i två register.

Övriga vägar till yrkesbevis

Har du frågor kring breddningsutbildning, kompetensprov och annat som rör yrkesbevis kan du läsa om det på BYN:s webbplats.

BYN:s webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 17 september 2020

Andra har också läst

Ferieanställning - vad gäller?

När du anställer barn och ungdomar gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Glöm inte bort att rapportera till Fora eftersom avtalsförsäkringarna gäller även vid ferieanställningar.

Arbetstider i ditt kollektivavtal

Som arbetsgivare är du skyldig att följa lagar om arbetsmiljö och arbetstider för att se till att dina medarbetare inte jobbar för mycket. Behovet av återhämtning och vila liksom möjligheten att själv kunna påverka sin arbetsdag utifrån sin livssituation är en viktig arbetsmiljöfråga.