user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Lärlingsanställning

Bristen på maskinförare är stor och ibland kan det gå lite väl fort vid en anställning. Kollektivavtalet som du har genom ditt medlemskap ställer krav på att den som framför maskin ska ha yrkesbevis eller utbildningsbok, så kallad E-bok. Här beskriver vi vad som gäller vid en lärlingsanställning.

När du anställer en lärling så finns det en del som du behöver tänka på. Till exempel för att få köra mobila maskiner som väger mer än 1,5 ton krävs enligt kollektivavtalet E-bok (utbildningsbok) eller yrkesbevis.

Utbildning

Har personen en utbildning i grunden? Denna utbildning kan vara från gymnasiet, godkänd utbildningsgivare (exempelvis Komvux) eller distansutbildning. Fråga efter ”det svarta plastkortet” som är ett utbildningsintyg där det står vilka maskiner personen har utbildning i.

Saknar personen kortet fysiskt går det att beställa via BYN. I vissa fall kan kortet vara utfärdat av TYA, kontakta då TYA för en kopia och sedan ditt regionkontor för få hjälp med att föra över personens behörighet till BYNs register. Har personen ingen utbildning kan du som företag köpa en distansutbildning, läs mer om detta under ”distansutbildning” nedan.   

BYN:s webbplats

TYA:s webbplats

Fyll i blankett om lärlingsanställning

Din blivande lärling kan med bank-ID ansöka om lärlingsanställning och e-bok via BYNs hemsida, länk finner du nedan. Om lärlingen inte har bank-ID, kontakta rådgivningen.

När anmälan är inskickad kommer ni som företag få ett mejl där ni godkänner denna lärlingsanställning. När ärendet sedan är hanterat av er lokala BYN-region kommer ni kunna börja fylla i timmar i e-boken, som i sin tur kommer att leda till ett yrkesbevis.

Notera att det endast är de maskiner som utbildningsbeviset ger behörighet till som lärlingen får köra efter att E-boken är utfärdad. Önskas en breddningsutbildning till fler maskinslag, kontakta rådgivningen. 

Distansutbildning

För en person utan utbildning kan du som företag köpa en distansutbildning åt en anställd som sedan får gå som lärling i företaget. Detta gör du genom att fylla i en blankett för distansutbildning där du väljer vilka maskinslag som är aktuella.

Viktigt att veta är att lärlingen får köra maskin först när den första delen av utbildningen ”gemensamma grunder” är klar och E-bok är utfärdad.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid distansutbilding via länk nedan.

Distansutbildning 

Övriga vägar till yrkesbevisn

Vid frågor kring breddningsutbildning, kompetensprov och annat som rör yrkesbevis kan du läsa om på ME-skolan sida.

Läs om yrkesbevis via ME-skolan 

Checklista för lärlingsanställningar

  • Personen ska ha ett utbildningsbevis för det maskinslag personen kör.

  • Anmälan om lärlingsblankett ska vara inskickat till ditt regionkontor och E-bok utfärdad.

  • Du och lärlingen ska ha eget inlogg till BYNs register där ni kan fylla i och godkänna körda timmar.

Relaterade länkar 

Anmälan om lärlingsanställning

Ansökan om distansutbildning

Info att anställa en lärling

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 7 januari 2019