user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Enkelt anställa med nytt utbildningsavtal

Maskinentreprenörerna, Byggnads, Seko och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt avtal för de yrkesutbildningar som leder fram till yrkesbevis. Avtalet ska bland annat kvalitetssäkra grundutbildningen, underlätta anställning av nyutbildade samt stärka anställningsskyddet för lärlingar. Avtalet trädde i kraft 1 juli 2020.


En maskinförarelev går först en grundutbildning på gymnasiet, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller som företagslärling. Efter slutförd grundutbildning ska eleven göra en kvalificeringstid på 24 månader som anställd hos ett företag. Under den tiden ska eleven utveckla den kompetens som erhållits under grundutbildningen. När kvalificeringstiden är över får eleven sitt yrkesbevis.

Kvalificeringstid istället för utbildningsbok

I yrkesutbildningsavtalet slopas kravet på utbildningsbok och 4 800 timmars lärlingstid efter grundutbildningen slopas och ersätts med kvalificeringstiden på 24 månader. Under kvalificeringstiden går lärlingen i en lönetrappa i tre steg till fullbetald efter 24 månader. En viktig del i avtalet är säkra kvaliteten på utbildningen. Den ska vara lika oavsett vilken utbildningsväg en elev väljer.

Enklare och tryggare anställning

Nytt är också att lärlingar efter grundutbildningen anställs på samma sätt som övriga medarbetare i företaget, men möjlighet till sex månaders inledande provanställning som därefter övergår i fast anställning.

För dig som företagare innebär det tydliga och enkla regler för lärlingsanställningen. Samtidigt ger det lärlingen bättre anställningstrygghet. Vi vill göra det enklare för branschen att anställa lärlingar, det är en central fråga för branschens kompetensförsörjning.

Tider för införandet

Det nya avtalet gäller för alla som påbörjar sin kvalificeringstid från 1 januari 2021, oavsett hur grundutbildningen har genomförts. För gymnasiets del innebär det att elever som hösten 2019 påbörjar årskurs två på Bygg- och Anläggningsprogrammet är de första som kommer att omfattas av det nya avtalet.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 15 maj 2019