user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

In- och uthyrning av arbetskraft

Reglerna för in- och uthyrning av arbetskraft ser olika ut beroende på vilket avtal ni är anslutna till. Det här gäller.

Maskinföraravtalet (MFA) och Torvavtalet (TA)

Om du funderar på att hyra ut eller hyra in arbetskraft ska det alltid föregås av en förhandling med en lokal facklig organisation. Uthyrningsperiodens längd får uppgå till max fyra veckor per kalenderår och uthyrningen kan bara ske om den anställde lämnar ett skriftligt godkännande till det. Den anställde måste också vara tillsvidareanställd på heltid.

Personen som hyrs ut har rätt till samma lön och villkor som övriga medarbetare på den arbetsplats som hen eller hon är utlånad till, dock lägst med bibehållen lön. Det är det företag som hyr ut personal som betalar ut lön och andra ersättningar till den anställde.

Arbetsgivaransvaret ligger kvar hos det företag som hyr ut arbetskraft, medan arbetsmiljöansvaret övergår till det företaget som hyr in arbetskraft.

Du kan hyra in och ut personal till ett företag som är medlem i ME eller som går under Väg- och Banavtalet, Järnvägsinfrastrukturavtalet, Byggavtalet eller LO Bemanningsavtalet. Uthyrning kan dock ej ske till företag som går under LO Bemanningsavtalet.

För mer info se Maskinföraravtalet §16 (pdf)

Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

In och uthyrning mellan företag är inte möjligt i Entreprenadmaskinavtalet EMA.

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Inhyrning av personal ska föregås av förhandling med lokal facklig organisation enligt MBL §38. Uthyrning av personal kan inte ske med stöd av GEA.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 oktober 2020

Andra har också läst

In- och utlåning av arbetskraft

Att låna in och ut personal mellan företag är en möjlighet för båda att täcka tillfälliga behov. Många av reglerna är gemensamma för våra kollektivavtal, men observera att det inte finns möjlighet till in- och utlåning av personal i Gruventreprenadavtalet GEA.

Elektroniska övervakningssystem

Utvecklingen av GPS-baserade elektroniska positioneringssystem har gett arbetsgivaren möjlighet att övervaka både maskiner och medarbetare. Vi reder ut vad du får och inte får registrera och övervaka.

Det här behöver du veta om elektroniska personalliggare

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.