user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

In- och utlåning av arbetskraft

Att låna in och ut personal mellan företag är en möjlighet för båda att täcka tillfälliga behov. Många av reglerna är gemensamma för våra kollektivavtal, men observera att det inte finns möjlighet till in- och utlåning av personal i Gruventreprenadavtalet GEA.

Många av reglerna är gemensamma för Maskinföraravtalet MFA, Torvavtalet TA och Entreprenadmaskinavtalet EMA när det gäller in- och utlåning av personal. Däremot finns det inte möjligheter till in- och utlåning av personal i Gruventreprenadavtalet GEA.

Det finns några saker du behöver tänka på om du funderar på att låna in eller låna ut personal. Det här är det som gäller gemensamt för Maskinföraravtalet MFA, Torvavtalet TA och Entreprenadmaskinavtalet EMA:

  • Det företag som lånar ut personal har kvar arbetsgivaransvaret medan arbetsmiljöansvaret övergår till den som lånar in personal.
  • Ni kan bara låna ut arbetskraft om den anställde lämnar skriftligt godkännande till det.
  • Den anställde som lånas ut måste vara tillsvidareanställd på heltid.
  • Den person som lånas ut har rätt till samma lön och villkor som övriga medarbetare på den arbetsplats som han eller hon är utlånad till, dock lägst bibehållen lön.
  • Det är den arbetsgivare som lånar ut en anställd som ska betalar ut lön och andra ersättningar till den anställde.

In- och utlåning av arbetskraft är tillåtet upp till 60 dagar per anställd och kalenderår utan förhandling.

I Maskinföraravtalet och Torvavtalet gäller vidare att det efter förhandling är det möjligt att förlänga perioden upp till 120 dagar.

Du kan låna ut personal till ett företag som är medlem i ME eller som går under Väg- och Banavtalet, Järnvägsinfrastrukturavtalet eller Byggavtalet.

För mer info se Maskinföraravtalet MFA §16 (pdf)

Även i Entreprenadmaskinavtalet EMA går perioden efter förhandling att förlängas efter de 60 dagarna.

För mer info se Entreprenadmaskinavtalet EMA Bilaga A2

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 oktober 2020

Anlita underentreprenör eller bemanningsföretag – vad gäller?

Du måste förhandla med facket första gången du anlitar en underentreprenör eller ett bemanningsföretag. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller om du anlitar någon från en maskinförmedling. Är du underentreprenör? Ett medlemskap i ME är det enklaste sättet att bli godkänd som underentreprenör!

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.