user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Introduktion till nyanställda

Att introducera nya chefer och medarbetare är viktigt, både för individen och för företaget. En bra introduktion ger den anställde möjlighet att bidra redan från start och att snabbt komma in i jobbet.

Att känna sig välkommen, kunna jobba säkert och snabbt bli en i gänget – så vill nog alla som är nya på jobbet ha det, eller hur?

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att ordna bra introduktion för den som är ny, haft en längre frånvaro eller blivit omplacerad på arbetsplatsen. Det är en klok investering som betalar sig. Det är dessutom en viktig arbetsmiljöfråga.

Tänk på att medarbetare som varit föräldralediga, sjukskrivna eller tjänstlediga längre perioder kan behöva introduceras i arbetet på nytt.

Introduktion och snabbt in i jobbet 

För arbetsgivaren är introduktionen ett sätt att snabbt ge den anställde den information och den kunskap som behövs för att göra jobbet, för att jobba säkert, för att känna sig hemma i organisationen och förstå sin del i helheten. En välplanerad introduktion gör att den som introduceras snabbt kommer in i jobbet.

Företaget Prevent har tagit fram "Introduktionsguiden" som ett stöd för att introducera anställda. Här kan du skapa en egen mall för att hålla koll och checka av aktiviteterna för den nyanställde.

Läs Introduktionsguiden på Prevents webbplats

Klivet in i arbetslivet (pdf) är Prevents folder om vad som är viktigt att tänka på när någon är ny i arbetslivet.

Välj rätt anställningsform

Innan du anställer en ny medarbetare är det viktigt att du vet vilken anställningsform ni ska komma överens om. Reglerna om olika anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd, LAS.

När du ska teckna anställningsavtalet - gör då rätt från början! Använd din kollektivanpassade blankett så undviker du långdragna konflikter och skadestånd. Blanketten ser till att alla formella krav på ett anställningsavtal uppfylls.

Gör rätt vid anställning - ta del av våra tips, råd och blanketter 

Relaterade länkar

Finfa: Intro till kollektivavtalad försäkring

Arbetsförmedlingen: Introduktion – ge dina nya medarbetare en bra start

Arbetsmiljöupplysningen: Introduktion

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 25 juni 2020

Fler tips

Ferieanställning - vad gäller?

När du anställer barn och ungdomar gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Glöm inte bort att rapportera till Fora eftersom avtalsförsäkringarna gäller även vid ferieanställningar.

Anlita underentreprenör eller bemanningsföretag – vad gäller?

Du måste förhandla med facket första gången du anlitar en underentreprenör eller ett bemanningsföretag. Men det finns undantag om underentreprenören är medlem i ME eller om du anlitar någon från en maskinförmedling. Är du underentreprenör? Ett medlemskap i ME är det enklaste sättet att bli godkänd som underentreprenör!

Anställa en lärling

En av branschens viktigaste framtidsfrågor är hur vi ska få nya medarbetare till våra företag. Sedan länge finns ett bra system där vi anställer genom så kallad lärlingsanställning. På så vis tillför vi branschen ny arbetskraft genom upplärning i företagen. Det här gäller vid lärlingsanställningar.