user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Minska belastningsskador

Belastningsskador svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron hos både kvinnor och män. Tillsammans behöver vi arbeta för att minska belastningsskador i branschen. Vi ger dig råd på vägen!

Kroppen mår bra av rörelse och belastning. Vi människor har dessutom olika förutsättningar att klara av belastning. En persons egna upplevelse av arbetet och arbetsmiljön är ofta en bra indikation på om arbetsmiljön är bra eller inte för kroppen och hälsan.

Arbeta tillsammans - förebyggande och systematiskt

För att undvika belastningsskador är det förebyggande arbetet viktigt. Ju mer du arbetar tillsammans med dina anställda med att identifiera risker och analysera arbetsmiljön desto bättre är det naturligtvis. Du som arbetsgivare är dessutom skyldig att tillsammans med arbetsplatsen skyddsombud och arbetstagare regelbundet undersöka arbetsförhållandena för att upptäcka risker och förebygga belastningsbesvär. Som arbetsgivare måste du också dokumentera för att visa hur ni arbetar med att förebygga skador och olyckor.

Det är det här som kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga belastningsskador går ut på att:

  • Identifiera de risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen, till exempel repetitivt arbete, manuell hantering, påfrestande arbetsställningar eller arbetsrörelser, eller andra förhållanden som påverkar den fysiska belastningen.
  • Prioritera, bedöm risker, vidta åtgärder. Börja åtgärda det som är mest akut.
  • Dokumentera skriftligt de åtgärder som görs.
  • Informera och instruera dina anställda om hur de arbetar säkert. Skriv arbetsrutiner om det är nödvändigt för att alla ska få kunskap.

En bra vägledning och bedömningsmodeller för att bedöma om arbetsrörelser och arbetsställningar medför risk finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 2012:2.

Arbetsmiljöverket föreskrift belastningsergonomi, AFS 2012:2.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Du som arbetsgivare har ansvar för att dina anställda har tillräckliga kunskaper och utrustning för att kunna utföra jobbet på ett sätt som är bra för kroppen. Är du osäker på ditt ansvar eller behöver stöd kring ert arbete för att förhindra belastningsskador kan du be om råd från oss på ME eller exempelvis företagshälsovården.

Ta er tid för att träna in arbetsteknik med nya arbetsredskap eller tekniska hjälpmedel. Risken är annars stor att de inte används på rätt sätt och som en naturlig del av arbetet. Kravet på dig som arbetsgivare innebär också att du ska se till att arbetstagarna följer givna instruktioner.

Dina anställdas ansvar

Dina anställda har ett ansvar att vara uppmärksamma på instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett skonsamt sätt. Arbetstagaren har också skyldighet att berätta för sin arbetsgivare om han eller hon upplever att en arbetsuppgift medför skadliga belastningar. Ett arbetsklimat som bjuder in till öppen dialog är alltid en bra förutsättning för att förbättra arbetsmiljön.

Bra hjälp från Arbetsmiljöverket om belastningsskador

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns mer information om belastningsskador, checklistor och foldrar för fri nedladdning.

Arbetsställning och belastning - ergonomi, Arbetsmiljöverket

Publicerad den 16 september 2020

Uppdaterad den 16 september 2020

Systematiskt arbetsmiljöarbete lönar sig

En god arbetsmiljö och friska medarbetare skapar kvalitet och effektivitet i arbetet, dessutom har du som arbetsgivare en skyldighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete. Det bidrar till färre skador och minskad frånvaro och kan därmed minska kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.