user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren har skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs och avgör vilken typ av skyddsutrustning som ska användas. Det är också vanligt att beställare har egna föreskrifter om vilken utrustning som är obligatorisk på deras arbetsplats.

På varje arbetsplats där någon form av trafik finns ska man använda varselkläder. Kraven på skyddsutrustning gäller även besökande på arbetsplatsen. Skyddsutrustningen ska vara CE-märkt med uppgifter om vilken standard det gäller och i förekommande fall vilken klass som utrustningen uppfyller. Utrustning med oläslig märkning ska inte användas.

Varselkläder

EU-direktiven har godkänt tre fluorescerande färger: gult, orange och rött. Tester har visat att gult har bäst lyskraft. Smuts syns dock inte lika bra på orange som på gult varför även orange har blivit vanligt.

I mörker tappar de fluorescerande färgerna lyskraft. Därför har varselplaggen även reflexer som syns betydligt bättre eftersom de reflekterar strålkastarljus. Tänk på att bilarnas strålkastarljus vid halvljus först når den nedre delen av kroppen. Reflexer längst ner på varselbyxor syns då bäst.

Standard för varselkläder

Skyddsskor

Skyddsskor används för att förhindra fotskador och kan vara en lågsko, känga eller stövel. Beroende på skyddsegenskaper delas de in i olika kategorier.

Man kan se på märkningen om skorna uppfyller baskraven vad gäller design, utförande, material, halksäkerhet och tåskydd. Om de dessutom skyddar mot andra risker, har skorna ytterligare märkning. Det ska framgå av tillverkarens bruksanvisning vad de skyddar mot.

Säkerhetskrav skyddsskor

Skydd för huvudet

Det finns två typer av huvudskydd, vilket som ska användas avgörs av vilken typ av jobb som utförs.

Industrihjälmar
skyddar främst mot fallande föremål, men kan även skydda mot klämskador, elektrisk spänning och stänk av smält metall. Hjälmen ska vara försedd med hakrem.

Stötskyddsmössor används där det finns risk för att man slår huvudet i hårda föremål, i vassa kanter eller utstickande föremål, exempelvis när man rör sig kring maskiner eller vistas i trånga utrymmen.

Mer om hjälm och skyddsmössa

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 5 november 2020

Skyddsskor förhindrar fotskador

Använd skyddsskor för att förhindra fotskador. Det kan vara en lågsko, känga eller stövel. Beroende på skyddsegenskaper skyddsskon har delas de in i olika kategorier.

Varselkläder gör att du syns

På varje arbetsplats där någon form av trafik finns ska varselkläder användas. Kravet på varselkläder gäller även besökande på arbetsplatsen.

Hjälm eller skyddsmössa till huvudet

Det finns två typer av huvudskydd och när de är lämpliga att att användas avgörs av vilken typ av risker som man bedömer att arbetet innebär.