user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Hjälm eller skyddsmössa till huvudet

Det finns två typer av huvudskydd och när de är lämpliga att att användas avgörs av vilken typ av risker som man bedömer att arbetet innebär.

Industrihjälmar

Industrihjälmar skyddar främst mot fallande föremål, men kan även skydda mot klämskador, elektrisk spänning och stänk av smält metall. Vad hjälmen skyddar mot ska framgå av tillverkarens bruksanvisning som ska finnas på svenska. Hjälmen ska vara försedd med hakrem. Godkänd industrihjälm ska uppfylla standard EN 397.

Stötskyddsmössor

Stötskyddsmössor används där det finns risk för att man slår huvudet i hårda föremål, i vassa kanter eller utstickande föremål, exempelvis när man rör sig kring maskiner eller vistas i trånga utrymmen. Godkänd stötskyddsmössa skall uppfylla standard EN 812.

Normalt har ett huvudskydd en livslängd på fem år, men läs alltid vad som står i leverantörens bruksanvisning. Kom ihåg att kontrollera huvudskyddet innan du använder det så att det inte finns några synliga förändringar som tyder på att skyddseffekten har minskat, exempelvis sprickor, missfärgningar och krackeleringar. Om huvudskyddet råkat ut för slag eller är skadat, ska det kasseras.

Läs även om:

Skyddsskor

Varselkläder

Inledning om personlig skyddsutrustning

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 15 september 2020