user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mostphotos

Kör- och vilotider samt färdskrivare

Det finns gemensamma EU-regler för kör- och vilotider. Syftet är att dina anställda ska ha goda arbetsförhållanden och att vi som maskinentreprenörer ska kunna konkurrera på lika villkor.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Läs också!

Arbetstidsförkortning kompletterar semester

Arbetstidsförkortning är ett komplement till dina anställdas rätt till semester och ger anställda ett antal timmar extra fritid per år. Diskutera med dina medarbetare hur arbetstidsförkortningen ska användas. Alternativet är att timmar som inte används betalas ut i pengar.

Anställa för snöröjning där nattarbete kan ingå - vad gäller?

Snöröjning är en behovsstyrd verksamhet. Snöar det, så finns det jobb, annars inte. Våra kollektivavtal innehåller dessvärre ingen anställningsform för rena behovsanställningar, det vill säga det som i bland kallas "timanställningar". Så här kan ni lösa det.