user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Avsluta anställning på rätt sätt

  När du ska avsluta en anställning gäller regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen ger den anställde skydd mot felaktiga uppsägningar och innebär inskränkningar i arbetsgivarens frihet att avskeda personal.

 • Arbetsgivarintyg

  Alla som varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg om anställningen upphör. Du som arbetsgivare kan enkelt fylla i och skicka över arbetsgivarintyg digitalt.

 • Uppsägning vid arbetsbrist: Steg-för-steg-guide

  Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, det vill säga allt som rör själva organisationen och inte den enskilda arbetstagaren. Följ vår steg-för-steg-guide så blir det rätt från början.

 • Avsluta visstidsanställning

  Vill du avsluta en tidsbegränsad anställning gäller olika regler beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpligt. Vi förklarar vad som gäller enligt ditt avtal.

 • Avsluta provanställning

  Olika regler gäller för att avsluta en provanställning beroende på vilket kollektivavtal företaget är anslutet till. Vi förklarar vad som gäller enligt ditt avtal.

 • Uppsägning av personliga skäl och avsked

  För att kunna säga upp någon av personliga skäl måste den anställde ha misskött sig. Det kan handla om arbetsvägran, samarbetssvårigheter med mera. Stöld, våld och illojal konkurrens anses vara allvarlig misskötsamhet, vilket kan innebära att den anställde blir avskedad.

 • Avsluta anställning vid pension

  Reglerna om pensionsavgång finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Här finns information om vad som gäller när du som arbetsgivare vill avsluta anställningen för en medarbetare som uppnått pensionsålder.

 • När den anställde säger upp sig

  En anställd kan säga upp sig av vilken anledning som helst. Det får inte råda några tveksamheter om att den anställde verkligen har sagt upp sig. Därför ska den anställdes uppsägning vara skriftlig.

Du kanske också vill läsa

Blanketter och dokument

Som medlem kan du här enkelt och snabbt ladda ner blanketter eller informationsmaterial du behöver i din verksamhet.

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.

Juridisk rådgivning

Som medlem får du hjälp med juridiska frågor av våra företagsrådgivare, om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Vid mer komplicerade juridiska ärenden får du också tillgång till våra anlitade entreprenadjurister.