user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Ekonomiskt stöd för rehabilitering

  Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Stödet gäller inte statligt anställda och privat anställda tjänstemän.
 • Så får du bidrag till lönen

  Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Du vet väl om att som arbetsgivare kan du få ekonomiskt bidrag för yrkesintroduktionsanställning om du anställer en ung person som är arbetslös eller inte har arbetat inom yrket förut.
 • Här finns möjligheter till stöd och ersättningar

  Som arbetsgivare finns det möjligheter att ansöka om olika ekonomiska stöd och ersättningar i samband med till exempel rehabilitering av anställda eller höga sjuklönekostnader på företaget. Ta del av sammanställningen från Finfa.
 • Regionalt företagsstöd

  Syftet med regionalt företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stödet beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.
 • Regionalt investeringsstöd

  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Andra har även läst

Nya ITP-premier för 2018

ITP är en kollektivavtalad förmån och tjänstepension. Privata arbetsgivare med kollektivavtal betalar in ITP-premier för sina anställda tjänstemän. Tjänstepensionen ITP innehåller förutom ålderspension även sjukpension och skydd till efterlevande vid dödsfall.

Prisbasbelopp 2018

Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen ändras årligen då avsikten är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Arbetsgivaravgifter 2018

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Avgiften beräknas på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda.