user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Här finns möjligheter till stöd och ersättningar

Som arbetsgivare finns det möjligheter att ansöka om olika ekonomiska stöd och ersättningar i samband med till exempel rehabilitering av anställda eller höga sjuklönekostnader på företaget. Ta del av sammanställningen från Finfa.

Sjukskrivningarna i Sverige ligger på en hög nivå och du som arbetsgivare kanske upplever sjukfrånvaro som ett bekymmer. Sjukfrånvaro blir kostsam, både för företaget och invididen. 

Ersättningar finns att få via Försäkringskassan. För dig med kollektivavtalade försäkringar på den privata arbetsmarknaden finns dessutom ersättningar att söka via AFA Försäkring.

Finfa har sammanställt villkor för ersättningarna.

Se sammanställningen

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 20 februari 2018

Se även

Så får du bidrag till lönen

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt bidrag för yrkesintroduktionsanställning om du anställer en ung person som är arbetslös eller inte har arbetat inom yrket förut.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Regionalt företagsstöd

Syftet med regionalt företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stödet beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.