user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Ekonomiskt stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Stödet gäller inte statligt anställda och privat anställda tjänstemän.

Som arbetsgivare ansvarar du för att ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid. Planen ska tar fram senast dag 30 i sjukperioden och omfatta anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Det finns ett klart samband mellan tidiga rehabiliteringsinsatser och ett lyckat rehabiliteringsarbete. Möjligheterna att få tillbaka medarbetare efter en längre tids sjukfrånvaro är större ju tidigare insatserna sätts in.

AFA Försäkring bedömer möjligheter till ersättning utifrån varje enskild ansökan. Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte. De bedömer i varje enskilt ärende om kostnaden för den aktuella rehabiliteringsåtgärden kan betalas.

Några förutsättningar för ersättningen

  • Personen som rehabiliteringen gäller måste omfattas av AGS (privat sektor) eller AGS-KL (kommunal- och landstingssektor) genom anställning eller efterskydd efter en tidigare anställning.

  • En rimlighet att personen har möjligheter att återfå eller behålla en arbetsförmåga.

  • Ett styrkt rehabiliteringsbehov.

  • En plan för återgång i arbete.

Det är arbetsgivaren som söker stödet och observera att det gäller inte statligt anställda och privat anställda tjänstemän.

Ersättning utgår inte för eventuella lönekostnader för den anställde, och inte heller för kostnader för medicinsk behandling eller för tekniska hjälpmedel, arbetshjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller utredningar av olika slag. 

Läs info om rehabstödet hos AFA Försäkring

Försäkringskassan kan även lämna bidrag till arbetshjälpmedel.

Läs mer om arbetsplatsnära stöd

Arbetsgivarens ansvar

Samordningsansvaret avseende rehabilitering ligger hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren har dock ansvar för att medverka till en effektiv rehabilitering genom att lämna information om medarbetarens arbetsuppgifter samt vidta åtgärder i verksamheten som krävs för en effektiv rehabilitering. 

Tips!

Använd det webbaserade rehabverktyget som är framtaget av Prevent. Här kan du räkna ut var sjukskrivna medarbetare befinner sig i förhållande till Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Du får veta vilket ansvar du har som chef. Du får också tips för hur du kan jobba hälsofrämjande och förebyggande.

Läs mer om Rehabverktyget 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 juli 2018