user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Arbetsförmedlingen

Så får du bidrag till lönen

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt bidrag för yrkesintroduktionsanställning om du anställer en ung person som är arbetslös eller inte har arbetat inom yrket förut.

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid. 

Om anställningsstöd på Arbetsförmedlingens webbplats

Har du frågor? - kontakta Arbetsförmedlingen 0771-508 508

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 9 mars 2017
Uppdaterad den 16 januari 2018

Relaterat innehåll

Skydd mot höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.