user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Försäkringskassan

Skydd mot höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd för höga sjuklönekostnader som gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Företagen kan få ersättning för den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.

Omfattar de arbetsgivare som lämnar arbetsgivardeklaration. Syftet med ersättningen är att minska den börda arbetsgivarnas sjuklönekostnader kan utgöra. Det är särskilt de små företagen med höga sjuklönekostnader som ska avlastas denna börda.

Ersättningens storlek beror på de årliga lönekostnaderna.

Behöver du ansöka om ersättningen?

Nej, ingen ansökan behövs. Som arbetsgivare lämnar ni varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i den sjuklönekostnad ni har haft.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om era sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån de uppgifterna beräknar Försäkringskassan sedan vilken ersättning ni kan få.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 12 juli 2018

Relaterat innehåll

Regionalt företagsstöd

Syftet med regionalt företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stödet beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Så får du bidrag till lönen

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt bidrag för yrkesintroduktionsanställning om du anställer en ung person som är arbetslös eller inte har arbetat inom yrket förut.