user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under. 

Välj ett ämne

 • Beställ nya ID06-kort innan de gamla blir ogiltiga

  Nu är det dags att beställa de nya ID06-korten. Anslut företaget hos ert kortbolag och beställ nya kort från den 20 oktober 2018.
 • Det här behöver du veta om elektroniska personalliggare

  Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
 • Diskriminering i arbetslivet

  Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
 • Nya föreskrifter om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning

  Den 1 februari 2017 började nya föreskrifter att gälla om hur stor del av en arbetstagares lönefordran som ska vara skyddad mot arbetsgivarens kvittningsrätt. Samtidigt upphör de nuvarande föreskrifterna att gälla.
 • GPS i din maskin

  Utvecklingen av GPS-baserade elektroniska positioneringssystem har gett arbetsgivaren möjlighet att övervaka både maskiner och medarbetare. Men vad får arbetsgivaren registrera och övervaka?

Andra har även läst

Huvudentreprenörsansvar

Huvudentreprenörsansvar gäller på Byggnads och Sekos avtalsområden. Det innebär att om du är huvudentreprenör är du också ansvarig att bevaka att regler och avtal följs på arbetsplatsen, även av dina underentreprenörer.

GPS i maskin - förhandla och få en dekal

Kom i håg att MBL-förhandla med facket innan du börjar använda positioneringssystem i maskiner eller bilar. För att få dekaler att märka upp maskinerna med som visar att GPS används, måste du skicka in ett undertecknat förhandlingsprotokoll till oss.

Beställarkrav kring drog- och alkoholprov

Förekomsten av alkohol- eller drogpåverkad personal på arbetsplatsen är ett problem som arbetsgivaren har ansvar och egenintresse av att lösa. Vissa beställare har skärpt sina beställarkrav när det gäller drog- och alkoholkontroller av anställda i UE-företag