user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. För att snabbare hitta det du söker är det bra att välja ett aktuellt ämne eller område här under.

Välj ett ämne

 • Beställ nya ID06-kort innan de gamla blir ogiltiga

  Nu är det dags att beställa de nya ID06-korten. Anslut företaget hos ert kortbolag och beställ nya kort från den 20 oktober 2018.
 • Det här behöver du veta om elektroniska personalliggare

  För att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen gäller ny lagstiftning om elektroniska personalliggare från 1 januari 2016.
 • Diskriminering i arbetslivet

  Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
 • Nya föreskrifter om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning

  Den 1 februari 2017 började nya föreskrifter att gälla om hur stor del av en arbetstagares lönefordran som ska vara skyddad mot arbetsgivarens kvittningsrätt. Samtidigt upphör de nuvarande föreskrifterna att gälla.
 • GPS i din maskin

  Utvecklingen av GPS-baserade elektroniska positioneringssystem har gett arbetsgivaren möjlighet att övervaka både maskiner och medarbetare. Men vad får arbetsgivaren registrera och övervaka?

Andra har även läst

A-kassa för företagare (SHA)

SHA är en a-kassa för företagare som är helt fristående från ME. Svenskt Näringsliv är dock representerade i dess styrelse.

Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.