user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker. 

Välj ett ämne

 • Alla ID06-kort måste bytas ut

  Det är hög tid att beställa de nya ID06-korten. Anslut företaget hos ert kortbolag och beställ nya kort. Den 21 januari 2020 upphör gamla kortstandarden att gälla och då spärras samtliga äldre kort.
 • Det här behöver du veta om elektroniska personalliggare

  Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
 • Diskriminering i arbetslivet

  Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
 • GPS i din maskin

  Utvecklingen av GPS-baserade elektroniska positioneringssystem har gett arbetsgivaren möjlighet att övervaka både maskiner och medarbetare. Men vad får arbetsgivaren registrera och övervaka?
 • LÖSEN - lönegranskning

  LÖSEN är ett elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning för dig som har anställda som går under Bygg- eller Entreprenadmaskinavtalet.

Andra har även läst

Hur går du tillväga när du blir oense med en anställd?

Vanliga begrepp i arbetsrätten

Om du som arbetsgivare blir oense med din medarbetare i en arbetsrättslig fråga – ska en viss förhandlingsordning följas. Vi har samlat de vanligaste begreppen i arbetsrätten. Tuff förhandling eller mjuk medling - ME ställer upp för vad som är bäst i din situation!

Kom ihåg att MBL-förhandla

GPS i maskin - förhandla och få en dekal

Kom i håg att MBL-förhandla med facket innan du börjar använda positioneringssystem i maskiner eller bilar. För att få dekaler att märka upp maskinerna med som visar att GPS används, måste du skicka in ett undertecknat förhandlingsprotokoll till oss.

Arbetsbrist på företaget?

Tänk då på detta!

Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, det vill säga allt som hänför sig till själva organisationen och inte till enskilda arbetstagare. Är det skillnad om det gäller en arbetare eller en tjänsteman?