user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här