user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Nya föreskrifter om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning

Den 1 februari 2017 började nya föreskrifter att gälla om hur stor del av en arbetstagares lönefordran som ska vara skyddad mot arbetsgivarens kvittningsrätt. Samtidigt upphör de nuvarande föreskrifterna att gälla.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här