user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mostphotos

Fora-fakturan, ta höjd för kommande extra premieavsättning

I årets avtalsrörelse avtalade Seko och Byggnads med ME om att avstå från en del av löneutrymmet de kommande åren för att i stället göra extra pensionsavsättningar till kollektivanställda arbetare.

Dessa pensionspremier hanteras av Fora som ett tillägg till den befintliga avtalspensionen mellan SAF-LO. Tillägget kallas ”kompletterande premier avtalspension SAF-LO” och kommer att debiteras retroaktivt först när ändringarna har införts i Foras system.

Den faktura som ni får från Fora i början på 2018 kommer alltså inte att innehålla denna avsättning, den faktureras först i januari 2019 retroaktivt för avtalsåren 2017 och 2018. Därför är det viktigt att redan nu reservera/ta höjd för denna kostnad. De belopp som är aktuella på respektive avtal är;

Maskinföraravtalet (ME-Seko)
0,3 % på lönesumman från den 1 juni 2017 & 0,3 % från den 1 juni 2018.

Entreprenadmaskinavtalet (ME-Byggnads):
0,3 % på lönesumman från den 1 juni 2017 & 0,3 % från den 1 juni 2018.

Mer info om pensionsavsättningarna finns i respektive avtalsnytt via länkar nedan.

Maskinföraravtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 11 januari 2018
Uppdaterad den 16 januari 2018