user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Så här hänger anställningarna ihop

AFA-försäkring har tagit fram sammanställning hur de kollektivavtalade försäkringarna är uppdelade på olika avtalsområden.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkras anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar.

Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Från försäkringsfallen tar de fram statistik som analyseras. Inom de områden i arbetslivet där de ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Se sammanställningen

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 16 januari 2018