user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

A-kassa för företagare (SHA)

SHA är en a-kassa för företagare som är helt fristående från ME. Svenskt Näringsliv är dock representerade i dess styrelse.

Genom medlemskap i SHA, finns möjligheten att erhålla inkomstrelaterad ersättning ifall du skulle bli utan arbete.

SHA:s verksamhetsområde omfattar företagare och företagsledare oavsett bransch och storlek på företaget. Det spelar ingen roll om du har ett aktiebolag, handels-/kommanditbolag eller enskild firma. Även din make eller maka och övriga familjemedlemmar som arbetar i din verksamhet kan bli medlemmar.

Är du företagare och medlem i SHA kan nu via Svenskt Näringsliv och deras samarbetspartner Accept försäkringar teckna en kompletterande inkomstförsäkring som täcker inkomster upp till 32 000 kronor per månad.

Här hittar du Information om medlemsavgift och villkor

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 18 januari 2018