user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivarstöd

Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera. Välj ämne eller område för att snabbare hitta det du söker. 

Välj ett ämne

 • Kollektivavtal

  Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.
 • Kollektivavtalade försäkringar

  De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen samt ger ett extra försäkringsskydd till dina anställda. Beroende på om du har anställda arbetare eller tjänstemän gäller olika försäkringar och tjänstepensionslösningar.
 • Torvavtalet (TA)

  Torvavtal (TA) med IF Metall är treårigt och följer i stort sett Maskinföraravtalet (MFA) mellan ME och Seko.
 • Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

  Entreprenadmaskinavtalet (EMA) innehåller avtalade löneökningar, nya arbetstidsregler och en tydligare regel om vilken lön som gäller för kranförare som jobbar mot ackordslag. Avtalet löper mellan 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020.
 • Maskinföraravtalet (MFA)

  Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera.
 • Tjänstemannaavtalet 1 maj 2017-30 april 2020

  Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.
 • Gruventreprenadavtalet (GEA)

  Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin.
 • Tjänste- och avtalspension

  De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, en tjänstepension. Tjänstepension ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. Arbetsgivaren betalar in tjänstepensionen för sina anställda.
 • Arbetsrätt och förhandlingsordning - begreppen

  Om du som arbetsgivare blir oense med din medarbetare i en arbetsrättslig fråga – ska en viss förhandlingsordning följas. Här är de vanligaste begreppen i arbetsrätten. Tuff förhandling eller mjuk medling? ME ställer upp för dig utifrån vad som är bäst i din situation!

Andra har även läst

Lönestatistik och yrkeskoder

Lönestatistik ger dig möjlighet att bedöma lönenivåer och bestämma vilken lön de olika rollerna på företaget ska ha. Här hittar du det du behöver för att ta del av statistiken.