user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

 • Tjänste- och avtalspension

  De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, en tjänstepension. Tjänstepension ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. Arbetsgivaren betalar in tjänstepensionen för sina anställda.

 • Kollektivavtal

  Som medlem i ME omfattas du automatiskt av de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Avtalen bestämmer allmänna anställningsvillkor och löner.

 • Maskinföraravtalet (MFA)

  Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera.

 • Entreprenadmaskinavtalet (EMA)

  Entreprenadmaskinavtalet (EMA) innehåller avtalade löneökningar, nya arbetstidsregler och möjlighet för arbetsgivaren att införa individuell lönesättning. Avtalet löper mellan 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

 • Tjänstemannaavtalet 1 december 2020 - 30 april 2023

  Maskinentreprenörerna har tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer tecknat ett treårigt tjänstemannaavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tjänstemannaavtalet innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå.

 • Gruventreprenadavtalet (GEA)

  Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin.

 • Torvavtalet (TA)

  Torvavtal (TA) med IF Metall är treårigt och följer i stort sett Maskinföraravtalet (MFA) mellan ME och Seko.

 • Arbetsrätt och förhandlingsordning - begreppen

  Om du som arbetsgivare blir oense med din medarbetare i en arbetsrättslig fråga – ska en viss förhandlingsordning följas. Här är de vanligaste begreppen i arbetsrätten. Tuff förhandling eller mjuk medling? ME ställer upp för dig utifrån vad som är bäst i din situation!

 • Kollektivavtalade försäkringar

  De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen samt ger ett extra försäkringsskydd till dina anställda. Beroende på om du har anställda arbetare eller tjänstemän gäller olika försäkringar och tjänstepensionslösningar.

Andra har även läst

Vad är ett kollektivavtal? Varför är det bra?

Kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Det finns många fördelar med kollektivavtal både för dig som arbetsgivare och dina anställda.

Har du hängavtal? Hos oss får du mer!

Har du, eller ska du, teckna kollektivavtal genom ett hängavtal med facket? Bra, för din verksamhet och dina anställda. Men, går du med i ME får du samma kollektivavtal (fast billigare), och det stöd och den hjälp du behöver när du ska tolka och använda avtalet. Du får också kontakt med rådgivare och experter nära dig. Ungefär som en egen personalavdelning.

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.