user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Treårigt gruvavtal i hamn

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit ett treårigt Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin. Det är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent, vilket innebär att medlemsföretagen redan nu vet vilka lönekostnader de kommer att ha de kommande tre åren.

- Det här är ett rent avtal som endast reglerar löner och tillägg. Det innehåller inga förändringar som påverkar företagens sätt att utföra jobben. Dessutom vet företagen sina kostnader tre år framöver när de räknar på jobb. Det ger stabilitet och förutsägbarhet, kommenterar ME:s vice förhandlingschef Per-Erik Markström. 

Avtalet gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Så här fördelas löneökningarna:

1 maj 2017: 2,2 procent (642 kronor).

1 maj 2018: 2 procent (597 kronor).

1 maj 2019: 2,3 procent (700 kronor).

Krontalen gäller förare av mobila maskiner. För övriga grupper gäller fördelningstal enligt avtalet. 

Alla löner sätts centralt

Enligt det nya avtalet sätts alla löner centralt. Det betyder att det inte blir några lokala förhandlingar om lönepotter.

- Det är bra både för företagen och de anställda. Vi har till och med lagt fast krontal för lönehöjningarna, så både företag och anställda vet vilka löner som gäller tre år framöver. 

Arbetsgrupper

I förhandlingarna kom ME och IF Metall överens om att tillsätta två arbetsgrupper som ska jobba inför nästa avtalsrörelse. Den ena ska se över den löneparagraf som reglerar hur löner sätts för olika befattningar inom Gruventreprenadavtalet. Man ska titta på om löneparagrafen ska ändras och i så fall på vilket sätt. 

Den andra arbetsgruppen ska titta på möjligheterna att införa en allmän pension för alla medarbetare inom Gruventreprenadavtalet. Det skulle innebära att all arbetstidsförkortning och den gruvpension som finns i dag, men endast gäller de som arbetar under jord, tas bort och ersätts med en procentsats som gäller för alla medarbetare – oavsett om de jobbar ovan eller under jord.

Förhandlingsprotokoll

Tillägg till förhandlingsprotokollet

Lönerevision 2017-2020

Uppdaterad den 22 februari 2018