user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Gruventreprenadavtalet (GEA)

Maskinentreprenörerna (ME) och IF Metall har slutit Gruventreprenadavtal för medlemmar som arbetar inom gruvindustrin.

Gruventreprenadavtalet (GEA) reglerar endast löner och tillägg. Det innehåller inga förändringar som påverkar företagens sätt att utföra jobben. Avtalet gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

OBS: På grund av uppskjutna förhandlingar och prolongerade (förlängda) avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum förrän tidigast sista november i år efter att avtalsförhandlingarna är klar. Vi på Maskinentreprenörerna kan inte garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision, eller att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Så här har löneökningarna fördelats:

1 maj 2017: 2,2 procent (642 kronor).

1 maj 2018: 2 procent (597 kronor).

1 maj 2019: 2,3 procent (700 kronor).

Krontalen gäller förare av mobila maskiner. För övriga grupper gäller fördelningstal enligt avtalet. 

Alla löner sätts centralt

Enligt Gruventreprenadavtalet (GEA) sätts alla löner centralt. Det betyder att det inte blir några lokala förhandlingar om lönepotter.

Arbetsgrupper inför kommer avtalsrörelse

I förhandlingarna kom ME och IF Metall överens om att tillsätta två arbetsgrupper inför nästa avtalsrörelse. Den ena ska se över den löneparagraf som reglerar hur löner sätts för olika befattningar inom Gruventreprenadavtalet. Man ska titta på om löneparagrafen ska ändras och i så fall på vilket sätt. 

Den andra arbetsgruppen ska titta på möjligheterna att införa en allmän pension för alla medarbetare inom Gruventreprenadavtalet. Det skulle innebära att all arbetstidsförkortning och den gruvpension som finns i dag, men endast gäller de som arbetar under jord, tas bort och ersätts med en procentsats som gäller för alla medarbetare – oavsett om de jobbar ovan eller under jord.

Förhandlingsprotokoll

Tillägg till förhandlingsprotokollet

Lönerevision 2017-2020

Uppdaterad den 24 augusti 2020