user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vilket kollektivavtal ska du tillämpa?

För ME-företag som har verksamhet inom både bygg och anläggning är det inom vilken del av branschen som företaget gör mest jobb som styr vilket kollektivavtal som gäller.

Här under ser du indelningen av arbetsobjekt för Maskinföraravtalet och EntreprenadmaskinavtaletFör dig med verksamhet inom gruvindustrin finns Gruventreprenadavtalet. Inom ME finns också Tjänstemannaavtalet och Torvavtalet.

Maskinföraravtalet

Maskinföraravtalet omfattar byggande, drift, underhåll och reparationer av:

 • Gator och vägar
 • Skogsbilvägar
 • All form av beläggningsarbeten inklusive isoleringsarbeten
 • Trafiklinjemarkering
 • Järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
 • Mark- och ledningsarbeten även luftledningar
 • Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning
 • Krossningsverksamhet och tillverkning av beläggningsmaterial
 • Avtalet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings-, städnings- och andra liknande servicearbeten inklusive vinterväghållning, liksom bearbetning av återvinnings- och restprodukter från verksamhet som omfattas av avtalet
 • Avtalet omfattar även interna transporter som utförs inom arbetsplatsens område enligt ovan

Entreprenadmaskinavtalet

Entreprenadmaskinavtalet omfattar:

 • Anläggningsobjekt till exempel kraftverk, idrottsanläggningar och flygfält
 • Allt arbete med trä och betong avseende byggande och reparation av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor
 • Byggande och reparationer av broar, viadukter och trafiktunnlar av betong
 • Mark- och ledningsarbete inom tomtmark, dvs arbeten som har ett tidsmässigt samband med ett avgränsat anläggnings- eller husbyggnadsobjekt
 • Huvudledningar för fjärrvärme och kyla
 • Allt markarbete vid byggande och reparation av dammar, sjöregleringar och farleder
 • Arbete vid pålning, spontning, påldäck och markstabilisering
 • Rörtryckning
 • Rivningsarbeten
 • Borrning för energi och vatten
 • Dykeriarbeten
 • Muddringsarbeten
 • Byggnadsindustrins avtalsområden

Arbetet omfattar även rengörings-, städnings- och andra liknande servicearbeten som görs i samband med ovanstående jobb och bearbetning av återvinnings- och restprodukter från verksamhet som omfattas av avtalet.

Dokument för utskrift

Här tillämpar du Maskinföraravtalet
Här tillämpar du Entreprenadmaskinavtalet

Uppdaterad den 8 juni 2021