user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Smart lönesättning utvecklar företaget

Genom att ta kommandot över lönesättningen kan ni göra den till en konkurrensfördel för ert företag. Hur ska lönesättningen fungera smartast på just ditt företag för att ge bästa resultat för företag och medarbetare?

Verktyg för lönebildning

En förutsättning för ett framgångsrikt lokalt lönepolitiskt arbete är dels att arbetsgivaren bedriver ett strategiskt lönepolitiskt arbete som utgår från verksamhetens behov dels att de centrala parternas gemensamma intentioner förstås och återspeglas på lokal nivå. Det är viktigt att arbetsgivaren har långsiktiga lönepolitiska riktlinjer som också är kända och diskuterade med medarbetarna i organisationen.

Jobba med lönen

År 2020 löper avtalstiden ut för Maskinentreprenörernas kollektivavtal. Då ska parterna omförhandla löner och allmänna villkor för dina medarbetare. Behöver du stöd i ditt arbete med lönebildning finns portalen ”Jobba med lönen”, som är framtagen av Svenskt Näringsliv. Här får ditt företag hjälp att ställa in kompassen och agera på det sätt som krävs för att ta er dit.

Med verktyget kan du ta fram ett företagsanpassat underlag som innehåller de tre viktigaste delarna: En lönestrategi som beskriver mål och syfte, definierade kriterier för hur lönen ska sättas, samt en tidsplan för löneprocessen.

"Jobba med lönen" kan användas i alla företag, oavsett bransch och kollektivavtal. Medlemsorganisationerna kommer att kunna göra anpassningar av verktyget utifrån sina specifika önskemål. 

 Svenskt Näringslivs verktyg Jobba med lönen

Ta del av lönestatistik och rapporter

Ett medlemskap i ME innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Genom medlemsskapet i Svenskt Näringsliv har du möjlighet att ta del av statistik och rapporter på den löneinformation som ditt företag rapporterar in. Lönestatistiken samlas in på uppdrag av medlemsorganisationerna och används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete.

Svenskt Näringsliv om lönerapportering och lönestatistik

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 24 maj 2016
Uppdaterad den 2 juli 2020