user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Bättre arbetsmiljö i branschen

Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget. Se filmen och få tips av medlemsföretaget.

Jobba förebyggande för en bättre arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö kommer inte per automatik. Det hänger på att ni pratar arbetsmiljö på arbetsplatsen, och jobbar systematiskt och förebyggande.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, som varje arbetsgivare enligt lagen måste bedriva är alltid arbetsgivarens ansvar. Så snart det är möjligt ska åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Företaget Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram olika former av branschanpassat material. Det kan vara checklistor, tryckta material, anpassade utbildningar eller utbildningar som ges via webben.

Allmän information

Praktisk checklista gällande buller och vibrationer

Checklista personlig utrustning

Genom ditt medlemskap kan du via ME-skolan erhålla rabatterade branschutbildningar. De tar även fram utbildningar efter ditt företags önskemål.

Ta kontakt med ME-skolan

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 27 maj 2016
Uppdaterad den 30 januari 2019