user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset och företagande

Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.

Anstånd med skatter och likviditet

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet.

Läs mer om tillfälligt anstånd med skattebetalning - Skatteverket

Sänkt arbetsgivaravgift för unga fram till 2023

Under en period fram till mars 2023 är arbetsgivaravgiften för unga (19-23 år) sänkt. Syftet är att motverka pandemins negativa följder för ungas möjligheter på arbets­marknaden och samtidigt underlätta för företag att nyanställa personal.

Förslag på tillfällig lag om skattereduktion

Regeringen har föreslagit att det ska införas en tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under 2021. Reduktionen föreslås uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Beslut beräknas under hösten.

Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda, så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kronor och att de inte lämnas i pengar.

Läs mer om gåvor till anställda på Skatteverkets webbplats.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Under sommarveckorna (28–32) gäller ändrade öppettider: vardagar 9–12. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 26 mars 2020

Uppdaterad den 30 september 2021