user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

Här hittar du samlad info med anledning av coronaviruset och covid-19. Artiklarna som handlar om arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande och uppdateras löpande.

För status om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten. Kunskapen ökar varje dag och informationen nedan är framtagen utifrån nuvarande läge. Vi rekommenderar våra medlemsföretag att alltid utgå från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Om du inte får svar på dina frågor här kan du alltid kontakta ME-rådgivningen på 010-256 99 99.

Arbetsmiljö och corona – förebygg risker

Här finns råd kring hur du som arbetsgivare kan agera i olika situationer för att förhindra smittspridning och hur du kan arbeta systematiskt med dina anställdas arbetsmiljö under coronapandemin.

Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön.

När pågående entreprenader blir påverkade av pandemin

Det kan inte uteslutas att spridningen av coronaviruset kan medföra att pågående entreprenader blir förlängda i tid eller påverkas på något annat sätt. Här redogör vi för vad som gäller.

Coronaviruset och pågående entreprenader.

Kortidsarbete / korttidspermittering under coronapandemin

Anställda kan gå ner i arbetstid en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas är en av regeringens stödåtgärd under coronapandemin. ME:s rådgivare kan informera om detaljer och förfaringssätt gällande detta. 

Korttidsarbete / korttidspermittering under coronapandemin

Företagare - stöd och info

För att mildra effekterna av minskade intäkter till följd av coronaviruset föreslås en rad åtgärder. Uppskjutna lönejusteringar, egen sjukpenning, anstånd med skatter, utökade lånemöjligheter och sänkt arbetsgivaravgift.

Coronaviruset och företagande.

Anstånd med skatter och likviditet

Som företagare kan du behöva stärka din likviditet. Du kan ansöka om anstånd hos Skatteverket för bland annat arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. 

Anstånd med skatter och likviditet

Frågor och svar om coronaåtgärder

Frågor och svar som ställts av medlemmar i anslutning till informationsträffarna april och maj om coronaåtgärder.

Frågor och svar om coronaåtgärder.

Kontakta oss

Kontakta gärna Maskinentreprenörernas medlemsrådgivning för närmare information om vad som gäller i just ditt fall på 010-256 99 99.

Länkar för mer information

Tillväxtverket - Information och stöd med anledning av coronakrisen.
Krisinformation - Bekräftad information om coronaviruset.
Folkhälsomyndigheten - Covis-19
1177 Vårdguiden
Utrikesdepartementet
Försäkringskassan

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 10 augusti 2020

Coronaviruset och företagande

Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.