user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

Coronaviruset och covid-19 påverkar dig som arbetsgivare och företagare. Här hittar du artiklar som rör corona med koppling till arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande. Artiklarna uppdateras löpande.

För fakta och status om pandemin och coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten. Vi rekommenderar våra medlemsföretag att alltid utgå från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Vi vill också hänvisa till Försäkringskassans webbplats, där du hittar aktuell information som rör corona.

Om du inte får svar på dina frågor här kan du alltid kontakta ME-rådgivningen på 010-256 99 99.

Vaccination mot corona

När de anställda ska vaccineras, behöver du som arbetsgivare inte ersätta frånvaron med lön. Den anställde ansöker som vanligt om ledighet. Denna ledighet kan vara obetald eller till exempel ersättas med arbetstidsförkortning eller kompensationsledighet.

Får du som arbetsgivare fråga din personal om de är vaccinerade mot covid-19? Vad har du rätt att kräva? Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna. Du hittar dem här.

Arbetsmiljö och corona – förebygg risker

Även efter att flera av coronarestriktionerna hävts har arbetsgivare ett ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19.

Här finns råd kring hur du som arbetsgivare kan agera i olika situationer för att förhindra smittspridning och hur du kan arbeta systematiskt med dina anställdas arbetsmiljö under coronapandemin.

Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön.

Korttidsarbete/korttidspermittering under coronapandemin

Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas, är en av regeringens stödåtgärder under coronapandemin. Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör att gälla 30 september 2021. Det innebär att från och med 1 oktober gäller det permanenta regelverket för stödet.

Korttidsarbete/korttidspermittering under coronapandemin.

När dina anställda blir sjuka (corona)

Om någon av dina anställda blir sjuka i covid-19 har han eller hon naturligtvis rätt till sjuklön. Reglerna för sjukskrivning, karensavdrag, sjuklönekostnader och smittbärarpenning har varit tillfälligt ändrade på grund av corona. Detta gäller från 1 oktober.

När dina anställda blir sjuka (corona).

Företagare – stöd och info

För att mildra effekterna av minskade intäkter till följd av coronaviruset föreslås en rad åtgärder. Uppskjutna lönejusteringar, egen sjukpenning, anstånd med skatter, utökade lånemöjligheter och sänkt arbetsgivaravgift.

Coronaviruset och företagande.

Kontakta oss

Kontakta gärna Maskinentreprenörernas medlemsrådgivning för närmare information om vad som gäller i just ditt fall på 010-256 99 99.

Länkar för mer information

Tillväxtverket - Information och stöd med anledning av coronakrisen.
Folkhälsomyndigheten - Covid-19
Försäkringskassan

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 1 oktober 2021

Coronaviruset och företagande

Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.