user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset – information till dig som arbetsgivare

Coronaviruset och covid-19 påverkar dig som arbetsgivare och företagare. Här hittar du artiklar som rör corona med koppling till arbetsrätt, arbetsmiljö och företagande. Artiklarna uppdateras löpande.

För fakta och status om pandemin och coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten. Kunskapen ökar varje dag och informationen nedan är framtagen utifrån nuvarande läge. Vi rekommenderar våra medlemsföretag att alltid utgå från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Vi vill också hänvisa till Försäkringskassans webbplats, där du hittar aktuell information som rör corona.

Om du inte får svar på dina frågor här kan du alltid kontakta ME-rådgivningen på 010-256 99 99.

Vaccination mot corona

När de anställda ska vaccineras, behöver du som arbetsgivare inte ersätta frånvaron med lön. Den anställde ansöker som vanligt om ledighet. Denna ledighet kan vara obetald eller till exempel ersättas med arbetstidsförkortning eller kompensationsledighet.

Arbetsmiljö och corona – förebygg risker

Här finns råd kring hur du som arbetsgivare kan agera i olika situationer för att förhindra smittspridning och hur du kan arbeta systematiskt med dina anställdas arbetsmiljö under coronapandemin.

Förebygg risker med coronaviruset i arbetsmiljön.

När pågående entreprenader blir påverkade av pandemin

Det kan inte uteslutas att spridningen av coronaviruset kan medföra att pågående entreprenader blir förlängda i tid eller påverkas på något annat sätt. Vi redogör för vad som gäller.

Coronaviruset och pågående entreprenader.

Korttidsarbete/korttidspermittering under coronapandemin

Anställda kan gå ner i arbetstid en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas, är en av regeringens stödåtgärder under coronapandemin.

Korttidsarbete/korttidspermittering under coronapandemin.

När dina anställda blir sjuka (corona)

Om någon av dina anställda blir sjuka i covid-19 har han eller hon naturligtvis rätt till sjuklön. Men reglerna för sjukskrivning, karensavdrag, sjuklönekostnader och smittbärarpenning är tillfälligt ändrade på grund av corona.

När dina anställda blir sjuka (corona).

Företagare – stöd och info

För att mildra effekterna av minskade intäkter till följd av coronaviruset föreslås en rad åtgärder. Uppskjutna lönejusteringar, egen sjukpenning, anstånd med skatter, utökade lånemöjligheter och sänkt arbetsgivaravgift.

Coronaviruset och företagande.

Kontakta oss

Kontakta gärna Maskinentreprenörernas medlemsrådgivning för närmare information om vad som gäller i just ditt fall på 010-256 99 99.

Länkar för mer information

Tillväxtverket - Information och stöd med anledning av coronakrisen.
Krisinformation - Bekräftad information om coronaviruset.
Folkhälsomyndigheten - Covid-19
1177 Vårdguiden
Utrikesdepartementet
Försäkringskassan

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 19 augusti 2021

Coronaviruset och företagande

Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.