user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset och företagande

Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.

Inga lönejusteringar innan sista november

På grund av rådande omständigheter med uppskjutna förhandlingar och prolongerade avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum under våren och fram till tidigast sista november i år. Anledningen är att vi på ME inte kan garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision och att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Detta gäller Maskinentreprenörernas samtliga avtalsområden, även riksavtalen med Byggnads och Seko som ännu inte prolongerats.

Sjukpenning till dig som egenföretagare

För egenföretagare lämnas sjukpenning vid första 14 dagarna med 804 kronor per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan måste göras hos Försäkringskassan. Detta trädde i kraft den 7 april och kommer att gälla retroaktivt från och med den 11 mars. Detta ekonomiska stöd föreslås förlängas från 31 maj till 30 september.

Om corona - Försäkringskassan 

Anstånd med skatter och likviditet

Regeringen föreslår att företag ska få möjlighet till anstånd med vissa skatteinbetalningar för att stärka sin likviditet. Det är samma system som användes under finanskrisen 2008–09. Det är rör sig om tillfälliga anståndsmöjligheter.

Detta gäller anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anståndet beviljas för högst tre månader och lämnas under längst 12 månader. 
Skatteverket beviljar anståndet efter en prövning. Det kommer att beviljas om det inte finns särskilda skäl emot det.

Anståndet ska enligt förslaget gälla perioderna januari–september 2020 och föreslås träda i kraft 7 april men tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020, vilket alltså betyder att företaget kan få tillbaka inbetald skatt från det datumet.

Läs mer:

Anstånd med betalning

Förslag om likviditetsförstärkning

Utökade lånemöjligheter

Regeringen skjuter till pengar för att öka möjligheterna för Svenska företag att få lån och garantier. Detta sker genom:

  • Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.
  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor.
  • Exportkreditnämnden får utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder kronor.

Sänkt arbetsgivaravgift

Riksdagen har beslutat om en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Under tiden ska enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Läs med på skatteverkets hemsida

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 26 mars 2020
Uppdaterad den 8 maj 2020