user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Coronaviruset och företagande

Här har vi samlat information om hur du som företagare påverkas av coronaviruset och vilken form av stöd som finns att tillgå.

Fredspliktsavtal med Byggnads klart

Maskinentreprenörerna har nått överenskommelse om fredsplikt med Byggnads som gäller fram till den 15 november 2020. Avtalsperioden för. Entreprenadmaskinavtalet löpte ut den 30 april 2020. Byggföretagen och flera organisationer inom Svenskt Näringsliv har sedan dess fört diskussioner för att nå en ny överenskommelse.

Inga lönejusteringar innan sista november

På grund av rådande omständigheter med uppskjutna förhandlingar och prolongerade avtal med facken ska inga lönehöjningar äga rum under våren och fram till tidigast sista november i år. Anledningen är att vi på Maskinentreprenörerna inte kan garantera att du inte måste höja lönen igen vid en försenad lönerevision, och att eventuella höjningar under våren inte kommer att tillgodoräknas.

Detta gäller Maskinentreprenörernas samtliga avtalsområden, även riksavtalen med Byggnads och Seko som ännu inte prolongerats.

Sjukpenning till dig som egenföretagare

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kronor per dag till alla, oavsett vald karens. Ansökan måste göras hos Försäkringskassan. Detta trädde i kraft den 7 april 2020 och gäller retroaktivt från och med den 11 mars. Detta ekonomiska stöd föreslås förlängas från 31 maj till 30 september.

Om corona - Försäkringskassan. 

Anstånd med skatter och likviditet

Som företagare kan du behöva stärka din likviditet. Du kan begära anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anståndet beviljas för högst tre månader och lämnas under längst 12 månader. Skatteverket beviljar anståndet efter en prövning. et kommer att beviljas om det inte finns särskilda skäl emot det.

Anståndet gäller perioderna januari–september 2020 och tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020, vilket alltså betyder att företaget kan få tillbaka inbetald skatt från det datumet.

Läs mer om möjligheterna till anstånd med betalning.

Utökade lånemöjligheter

Regeringen har skjutit till pengar för att öka möjligheterna för svenska företag att få lån och garantier. Detta sker genom:

Sänkt arbetsgivaravgift

Riksdagen beslutade om en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Under tiden ska enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Läs med på skatteverkets hemsida.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 26 mars 2020
Uppdaterad den 10 augusti 2020