user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Skadligt bruk (missbruk) på arbetsplatsen – så ser du tecken

Att upptäcka eller misstänka att en medarbetare har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel kan vara en svår situation att ta itu med. Vi ger dig några råd på vägen.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Ta fram policys i företaget

En policy beskriver företagets inriktning inom ett specifikt område, till exempel miljö, kvalitet eller arbetsmiljö. Den fastställer också normer och värderingar som ska vara gemensamma för alla. Det finns dessutom krav på att ni måste ha en arbetsmiljöpolicy.

Beställarkrav kring drog- och alkoholprov

Förekomsten av alkohol- eller drogpåverkad personal på arbetsplatsen är ett problem som arbetsgivaren har ansvar och egenintresse av att lösa. Vissa beställare har skärpt sina beställarkrav när det gäller drog- och alkoholkontroller av anställda i UE-företag.

Bättre arbetsmiljö i branschen

Anläggningsföretaget Miljöplanering AB delar med sig av tips på hur du kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete. Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget.