user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Ta hand om din personal - jobba praktiskt med organisatorisk arbetsmiljö

Nu kan chefer och skyddsombud eller arbetsmiljöombud få hjälp att praktiskt arbeta med frågor som stress, arbetstid och mobbning. Hjälpen finns i den nya handboken ”Jobba praktiskt med OSA” som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram via Prevent.

När Arbetsmiljöverket 2016 gav ut nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, var det för att hantera just den här typen av frågor – om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Men föreskrifter är inte alltid enkla att översätta till konkret vardagsarbete. För att ge arbetsplatserna handfast hjälp tog arbetsmarknadens parter initiativ till en handbok.

– Syftet med handboken är att ge stöd i det praktiska och systematiska arbetet med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Materialet kopplar ihop OSA med SAM, så att man får in de organisatoriska och sociala frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den nya handboken kan även fungera som uppslagsbok, utbildningsmaterial eller som en del i introduktion av nyanställda.

Ladda hem boken ”Jobba praktiskt med OSA”

Mer information hittar du här

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 2 februari 2017
Uppdaterad den 30 januari 2019