user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Arbetsgivaravgifter 2019

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter på ersättningen till dina anställda. Arbetsgivaravgiften redovisar och betalar du till Skatteverket. Avgiften beräknas på den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda.

Procentsatser

ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN (% AV BRUTTOLÖN)
  2019 2018
Ålderspension 10,21 10,21
Sjukförsäkring 4,35 4,35
Föräldraförsäkring 2,60 2,60
Efterlevandepension 0,70 0,70
Arbetsskadeförsäkring 0,20 0,20
Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64
Allmän löneavgift 10,72 0,72
Totalt 31,42 31,42


Undantag

  • För personer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång och är födda 1938 eller senare betalas enbart ålderspensionavgift av arbetsgivaravgifterna, och en särskild löneskatt på 6,15 procent.
  • För personer födda 1937 eller tidigare, betalas enbart en särskild löneskatt på 6,15 procent.
  • För personer som fyllt 15 men ännu inte 18 år vid årets ingång betalar du som arbetsgivare bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Sänkningen gäller för lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. De nya reglerna gäller löner som betalas ut efter den 1 augusti 2019.

Mer information om sociala avgifter och arbetsgivaravgifter hittar du hos Skatteverket.

När ska arbetsgivaravgifterna ska betalas

Den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e) ska du lämna in arbetsgivaredeklarationen och betala skatten och arbetsgivaravgifterna.

Lämna in din arbetsgivardeklaration på Skatteverkets webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 12 oktober 2016
Uppdaterad den 22 augusti 2019