user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.

Enligt den nya lagen ska arbetsgivare redovisa hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats till varje anställd varje månad. Därmed kopplas skatter och avgifter redan från början till en specifik anställd. Både arbetsgivare och anställda får snabbare koll på att det blir rätt.

Gäller från 1 januari 2019

Reglerna gäller för alla företag, med eller utan personalliggare, från och med 1 januari 2019. 

Bättre kontroll

I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd. Med lagändringen kan varje arbetstagare följa arbetsgivarens redovisningar varje månad. Eventuella fel upptäcks och kan korrigeras samma månad.

Så går redovisningen till

Du kan lämna din arbetsgivardeklaration via en e-tjänst hos skatteverket. Med den kan du antingen registrera manuellt, ladda upp en fil eller kombinera fil och manuell registrering. Det kommer även finnas möjlighet att lämna på papper.

Mer information

På Skatteverkets hemsida får du svar på dina frågor om Arbetsgivardeklaration på individnivå.

Till Skatteverkets webbplats

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 14 mars 2018