user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Prisbasbelopp 2019

Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppen ändras årligen då avsikten är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet är beräknade för 2019, se nedan. 

  • Prisbasbeloppet är 46 500 kronor
  • Det förhöjda prisbasbeloppet är 47 400 kronor
  • Inkomstbasbeloppet är 64 400 kr.

Mer information om hur basbeloppen används.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-torsdag 8-18, fredag  8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 8 september 2016
Uppdaterad den 13 december 2018