user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Välj ett ämne

Du kanske också vill läsa

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det också kallas, är en av regeringens stödåtgärder under coronapandemin. Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör att gälla 30 september 2021.

Avsluta anställning på rätt sätt

När du ska avsluta en anställning gäller regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen ger den anställde skydd mot felaktiga uppsägningar och innebär inskränkningar i arbetsgivarens frihet att avskeda personal.

Uppsägning vid arbetsbrist: Steg-för-steg-guide

Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, det vill säga allt som rör själva organisationen och inte den enskilda arbetstagaren. Följ vår steg-för-steg-guide så blir det rätt från början.