user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Säker arbetsmiljö i trafiken

Trafikverket har modifierat sina krav på kompetens och certifiering för vägarbeten efter påtryckningar från bland annat ME. Det innebär att möjligheten att certifiera sig enligt SIK nivå 2 upphör 31 december 2018.

För en säkrare arbetsmiljö på vägarbetsplatser, har Trafikverket tagit fram ett mer tillämpligt säkerhetsprogram som kommer att introduceras på nya vägarbetsprojekt från september 2018. Fokus ligger på att de som utför arbeten i Trafikverkets kontrakt ska ha den kunskap i säkerhet som behövs utifrån arbetets risker.

Det innebär också att certifieringskraven för arbetsmaskinförare enligt det program som kallas SIK upphör. Endast förare av TMA-fordon och vissa typer av arbeten på säkerhetsklassade och TEN-T vägar kommer att kräva personlig certifiering i fortsättningen. 

Nya APV-utbildningar

Utbildningarna för "Arbete på väg" kommer att förändras och förbättras i och med detta beslut. 

De nya utbildningskraven

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 16 oktober 2018