user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Aktieägaravtal

När flera personer är delägare i ett aktiebolag är det lämpligt att parterna ingår ett aktieägaravtal med varandra för att undvika att oklarheter och problem uppstår mellan delägarna.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här