user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

Leverantör åt Trafikverket

ME och Trafikverket samarbetar kontinuerligt för att göra det lättare för ME-medlemmar att lämna anbud i Trafikverkets upphandlingar. Det finns ett antal projekt som lämpar sig för mindre och medelstora företag.

Lämna anbud

När du lämnar anbud i Trafikverkets upphandlingar ska du bland annat visa att ditt företag sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. ME arbetar aktivt med att underlätta för dig som medlem genom relevant utbildning och administrativa stödsystem. Ett exempel är anpassade kurser i anbudslämning. ME kommer under hösten 2022 att ha ett paketerbjudande på ett urval av kurser med syfte att stärka företagen i sin leverantörsroll.

Trafikverkets tips till dig som ska lämna anbud

Aktuella och planerade upphandlingar

Ett första steg för att bli leverantör till Trafikverket är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och planeras i ditt företags närhet. På Trafikverkets webbplats finns en tidplan där du enkelt kan sortera och söka projekt efter typ, tid, plats och storlek. 

Trafikverkets upphandlingar hittar du här

När du ser inköpstidsplanen kan du uppleva att den är svår att överskåda. Här kommer några tips för att lättare hitta vad du söker:

 • Välj den fil som är skapad i excel.
 • I det röda tabellhuvudet kan du för varje kolumn klicka på en grå pil som öppnar möjlighet att välja det som är av intresse, exempelvis:
  • Kolumn B (Verksamhet), där kan du markera/avmarkera de verksamhetsområden som är intressanta eller inte.
  • Kolumn G (Upphandlingsområde) kan du välja om du vill se upphandlingar för entreprenader, varor eller tjänster.
  • Kolumn K (Geografiskt område), där väljer du om du vill se lokala/regionala eller nationella upphandlingar.
  • Kolumner L, M, N anger när i tid projekten annonseras och när anbud ska göras, samt när avtalsstart är planerad.
  • Kolumn Q anger bedömd kostnad i intervall som du kan välja för att hitta de som känns rimliga i omfattning för dig.
   MEN, tänk på att ramavtalet 2022-2026 som rymmer många små projekt presenteras som ett stort projekt i klassen 700-1000 miljoner (Mkr).

ME och Trafikverket samverkar regionalt

För att förbättra möjligheten att lämna anbud och genomföra projekt för små och medelstora företag finns ett leverantörsteam i varje av Trafikverkets regioner, med representanter från ME och Trafikverket. Dessa team arbetar med att identifiera lämpliga projekt och underlätta anbudsprocessen.

Så här bidrar Trafikverket till en effektiv leverantörsmarknad

Leverantörsteamen har under 2021–2022 bland annat arbetat med följande frågeställningar:

 • Förenklade förfrågningsunderlag med anpassade krav och minskad dokumentation.
 • Identifiering av lämpliga projekt för mindre och medelstora entreprenörer.
 • Dialog/informationstillfällen vid projekt, ramavtal och kravställning.
 • Information till ME:s medlemmar om hur man lämnar anbud till Trafikverket (workshops och marknadsdialoger).
 • Dialogmöten mellan Trafikverket och ME.

Träffa Trafikverket på regionala leverantörsdagar

Under september/oktober 2022 anordnar Trafikverket regionala leverantörsdagar på ett flertal platser i landet. Det är halvdagsarrangemang med olika dialogstationer, en möjlighet att få mer information om kommande mindre och större affärer samt en möjlighet att både träffa projektledare inom Trafikverket och att träffa andra leverantörer/entreprenörer. 

Datum och plats för de regionala leverantörsdagarna hittar du här

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 24 februari 2022

Uppdaterad den 21 mars 2022