user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här

Relaterat innehåll

Aktieägaravtal för er som delägare

Ta fram ett aktieägaravtal om ni är flera personer som är delägare i ett aktiebolag. Då undviker ni att det uppstår oklarheter och problem emellan er som är delägarna.

Garanti och reklamation

En garanti är en avtalsmässig förpliktelse. Normalt sett framgår det av garantivillkoren vad garantin gäller. Det är alltså viktigt att noga kontrollera vad garantin innefattar.