user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Uppdrag i Norge - handelshinder

Svenska maskinentreprenörer hittar allt oftare lämpliga uppdrag i Norge, främst när orderingången på hemmamarknaden är svag. I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning med maskiner och förare.

Beställarna i Norge varierar, men en vanlig inkörsport i Norge är svenska rikstäckande företag som även har företag med verksamhet i Norge. Man vill gärna använda kända svenska företag med bra maskinpark och duktiga maskinförare till de norska projekten. Svenska förare uppfattas ofta av beställarna som produktionsinriktade och med hög arbetsmoral.

I de flesta fallen avser uppdragen timuthyrning av maskiner med förare. Uppdraget i form av entreprenader som skall drivas med egen arbetsledning kräver omfattande åtgärder.

ME har mot den bakgrunden tagit fram informationsmaterial för att underlätta för den svenska entreprenören och minska affärsrisken vid uppdrag i Norge. Materialet tar upp de vanligaste problemställningarna men kan i det enskilda fallet ställa krav på kompletteringar.

Läs mer om i Uppdrag i Norge (pdf)

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 14 oktober 2020