user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Index för anläggningsmaskiner

ME-index hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. ME-index hjälper även dig som ska göra uppföljning av kostnader i ditt företag eller hålla dig uppdaterad på kostnadsutveckling.

ME-index är ett index som Statistikmyndigheten SCB tar fram åt ME, och som beskriver maskinentreprenörers förändringar för kostnader som ingår i anläggningsmaskinuppdrag.

Indexet baseras på tio typfordon: hjullastare, kompaktlastare, bandlastare, grävlastare, hjulburen grävmaskin, bandburen grävmaskin, tung terrängvagn (dumper), bandschaktare, väghyvel och teleskoplastare.

Kostnadsslagen som mäts är: kapital, reparationer, slitdelar, drivmedel, försäkringar, däck, administration, uppställningsplats samt en diversepost.

Maskinkostnad, förarkostnad och drivmedel

Maskinkostnadsindex anges i två serier, där den ena inkluderar drivmedel (diesel MK1), och den andra är utan drivmedel.

Förarkostnad har en helt egen indexserie, och i det fall ett pris för maskin inklusive förare ska indexregleras ska maskinkostnadsindex och förarkostndasindex vägas samman i en proportionell beräkning. 

Baspris och basmånad

Baspris är det pris som parterna ursprungligen kommit överens om. Baspris kan vara ett pris uttryckt i kronor eller flera pris i en eller flera prislistor, offerter eller avtal. I de fall baspris hänvisar till prislistor ska förändringen som mäts uttryckas i procent och avse alla pris i prislistan, såvida inte något pris uttryckligen undantagits.

Basmånad är den månad i indexseriens avläsning som parterna kommit överens om ska motsvara baspriset.

Avläsningsmånad och intervall

Avläsningsmånad är en månad i indexserien då index avläses och jämförs med basmånadens index för att fastställa förändring. Vid prisöverenskommelse bestäms med vilket intervall avläsningsmånad inträffar. Ett intervall kan exempelvis vara att avläsning ska ske var tredje månad. Avläsningsmånad har samma intervall som intervallet för prisrevideringsdatum.

Prisrevideringsdatum är det datum från och med vilket ett nytt pris ska gälla. Vilket det nya priset ska vara styrs av förändringen mellan den avläsningsmånad som är lika med eller närmast föregår prisrevideringsdatumets månad. Prisrevideringsdatum ska ha samma intervall som avläsningsmånad, d.v.s. om prisrevidering ska ske var 6:e månad, så har också avläsningsmånaden intervallet var 6:e månad.

Följ indexutvecklingen

Kostnadsutvecklingen för de index som SCB tar fram åt ME finns presenterade i tabeller som du som medlem i ME kan ta del av. Här finns månadsvis index för respektive serie och utvecklingen/förändringen på 12 månaders intervall. Motsvarande indexinformation publiceras även i tidningen Maskinentreprenören. Som medlem kan du även hämta vår "räknehjälp" (excelfil) för att räkna ut index och hur det påverkar din ersättning.

Indexutveckling och räknehjälp

Reservation av pris

I en offert eller vid ett angett pris kan du i många fall reservera dig för kostnadsförändringar som du inte har kunnat förutse, exempelvis punktskatter. Använd då med fördel blanketten Reservation MEr-06 som ME tagit fram för dig som är maskinentreprenör. 

Reservation MEr-06

Prenumeration på aktuellt index

Genom att teckna en prenumeration på Anläggningsmaskinindex får du alltid tillgång till innevarande månads indexuppgifter. Den här möjligheten är öppen för såväl medlemmar i ME som andra.

Beställ prenumeration för anläggningsmaskinindex här

Pris: 750 kr/år exklusive moms

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 28 maj 2021