user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Index för anläggningsmaskiner

ME-index är ett verktyg som hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. Nu omfattas även index för de fossilfria bränslena HVO och RME. En räknehjälp som är lätt att använda finns för nedladdning.

ME-index används som underlag i avtal som löper över längre tid, och där priset ska regleras för kostnadsutvecklingen under viss period. Det är ett index som Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram åt ME, och beskriver kostnadsförändringarna som sker under en period.

Maskinkostnad, förarkostnad och drivmedel

Index är uppdelad i ett antal mätserier som kan slås samman eller läsas var för sig. Maskinkostnadsindex anges i två serier, där den ena inkluderar drivmedel (diesel MK1), och den andra är utan drivmedel.

Förarkostnad har en helt egen indexserie, och i det fall ett pris för maskin inklusive förare ska indexregleras ska maskinkostnadsindex och förarkostndasindex vägas samman i en proportionell beräkning.

Nytt för 2019 är att kostnadutveckling för fossilfria bränslen i form av HVO och RME kommer att redovisas i egna indexserier. 

Hämta ditt index här

Här kan du som är medlem i ME ta del av föregående månads indexblad när du är inloggad. Samma indexinformation publiceras även i tidningen Maskinentreprenören. Information om hur du räknar fram din prisförändring med hjälp av index finns också beskrivet i indexbladet.

ME-index augusti 2020

Ladda ner räknehjälp för index

Som medlem i ME kan du även hämta vår "räknehjälp" för att räkna ut index och hur det påverkar din ersättning. Det är en excel-fil där du enkelt fyller i ett litet antal grunduppgifter, varpå aktuella indexvärden hämtas och ändringen i ersättning beräknas automatiskt. Filen uppdateras månadsvis.

Spara ner filen lokalt på datorn eller gör beräkningen direkt från länken nedan.

Hämta räknehjälp för index (excelprogram)

OBS:
När filen öppnas i din dator kommer du att få två uppmaningar/frågor om "Aktivera redigering" och "Aktivera innehåll". Acceptera båda dessa så kan du använda programet. 

Reservation av pris

I en offert eller vid ett angett pris kan du i många fall reservera dig för kostnadsförändringar som du inte har kunnat förutse, exempelvis punktskatter. Använd då med fördel blanketten Reservation MEr-06 som ME tagit fram för dig som är maskinentreprenör. 

Reservation MEr-06

Prova på ME-index

Vill du se hur Anläggningsmaskinindex ser ut för de senaste 12 månaderna eller överväger du en prenumeration? Då kan du beställa ett aktuellt indexblad av oss, som ett prova på erbjudande utan kostnad.

Beställ prova på erbudande här

Prenumerera på aktuellt index

Genom att prenumerera på Anläggningsmaskinindex får du alltid innevarande månads indexuppgifter direkt till din e-post eller med post.

Beställ anläggningsmaskinindex här

Priser för prenumeration:

Indexblad per e-post i excel eller PDF-format:
ME-medlem 550 kr/år
Ej medlem 750 kr/år

 

Indexblad i pappersformat:
ME-medlem 750 kr/år
Ej medlem 950 kr/år

 

Tilläggsprenumeration för företag som redan har en prenumeration:
ME-medlem 150 kr/år
Ej medlem 200 kr/år

 

 

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 10 september 2020