user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Index för anläggningsmaskiner

ME-index är ett verktyg som hjälper dig att följa förändringar av kostnader för maskiner, förare och bränsle när du har avtal som löper över längre perioder. Nu finns också en räknehjälp som är lätt att använda.

ME-index används som underlag i avtal som löper över längre tid, och där priset ska regleras för kostnadsutvecklingen under viss period. Det är ett index som Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram åt ME, och beskriver kostnadsförändringarna som sker under en period.

Hämta ditt index här

Här kan du som är medlem i ME ta del av föregående månads indexblad när du är inloggad. Dokumentet visar två indexserier för maskinkostnader, med respekive utan drivmedel, och index för förarkostnader. Föregående månads indexblad publiceras även i tidningen Maskinentreprenören.

ME-index oktober 2018

Ladda ner räknehjälp för index

Som medlem i ME kan du även hämta vår "räknehjälp" för att räkna ut index och hur det påverkar din ersättning. Du fyller själv i ett litet antal grunduppgifter, varpå aktuella indexvärden hämtas och ändringen i ersättning beräknas automatiskt. Filen uppdateras månadsvis.

Spara ner filen lokalt på datorn eller gör beräkningen direkt från länken nedan.

Att räkna index - räknehjälp

OBS:
När filen öppnas i din dator kommer du att få två uppmaningar/frågor om "Aktivera redigering" och "Aktivera innehåll". Acceptera båda dessa så kan du använda programet.  

Prenumerera på aktuellt index

Genom att prenumerera på Anläggningsmaskinindex får du alltid innevarande månads indexuppgifter direkt till din e-post eller med post.

Beställ anläggningsmaskinindex här

Priser för prenumeration:

Indexblad per e-post i excel eller PDF-format:
ME-medlem 550 kr/år
Ej medlem 750 kr/år

 

Indexblad i pappersformat:
ME-medlem 750 kr/år
Ej medlem 950 kr/år

 

Tilläggsprenumeration för företag som redan har en prenumeration:
ME-medlem 150 kr/år
Ej medlem 200 kr/år

 

Prova på ME-index

Vill du se hur Anläggningsmaskinindex ser ut för de senaste 12 månaderna eller överväger du en prenumeration? Då kan du beställa ett aktuellt indexblad av oss, som ett prova på erbjudande utan kostnad.

Beställ här

 Har du frågor? Kontakta din regionala rådgivare

Uppdaterad den 19 juni 2018