user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Drivmedelsskatt

Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.

Nya skatteregler för gruv- och bergmaterialindustrin 

Från den 1 augusti 2019 får du inte längre skattereduktion för diesel som används i arbetsmaskiner om du bryter fast berg och utvinner exempelvis malm, natursten eller ballast. Följ kostnadsindex för stenmaterial och ta höjd för skattehöjningen i prissättningen.

Om drivmedelsskatter

Vi betalar energiskatt och koldioxidskatt för nästan alla bränslen som används för motordrift och uppvärmning. Läs om detta på skatteverkets hemsida:

Regler för drivmedelsskatt

Färgad och märkt olja

Du betalar en lägre energiskatt för eldningsolja och dieselolja som är märkt och grönfärgad. Sådan lågbeskattad olja får inte användas i ett motordrivet fordon. Enligt Skatteverket finns färgad diesel kvar för vissa ändamål som har en skattelättnad.

Användningsområden med en lägre skatt

Användningsområden där förbrukningen av bränsle kan ge möjlighet till en lägre skatt:

 • tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
 • yrkesmässig växthusodling
 • yrkesmässig jordbruksverksamhet
 • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
 • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • förbrukning i skepp och vissa båtar som inte används privat
 • värmeleveranser till tillverkande industri
 • tåg eller annat spårbundet färdmedel
 • framställning av värme i anläggning som omfattas av utsläppsrätter
 • begränsning av koldioxidutsläpp
 • framställning av energiprodukter

Normalt ges skattereduktion som återbetalning eller avdrag i deklaration men enligt Skatteverket går det att ansöka om att bli "Skattebefriad förbrukare för bränslen".

Du får inte skattebefrielse för:

 • förbrukning av bensin
 • diesel och ofärgad eldningsolja som du använder för uppvärmning och stationära motorer, som exempelvis spannmålstorkar
 • förbrukning i personbilar, lastbilar och bussar
 • arbetsfordon som används utanför jordbruket eller skogsbruket till exempelvis snöröjning, schaktningsarbete eller transporter
 • jakt och viltvård
 • efter 1 augusti 2019 får du inte längre skattereduktion för diesel som används i arbetsmaskiner när du bryter fast berg och utvinner exempelvis malm, natursten eller ballast.

Mer om reducerad energi- och koldioxidskatt för bränsle finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Reducerad bränsleskatt för vissa verksamheter

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 17 september 2018
Uppdaterad den 17 september 2018