user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Skatt på bränsle (drivmedelsskatt)

Priset på drivmedel utgörs av bränslepris och energi- respektive koldioxidskatt. Här följer en kort beskrivning av dessa skatter och hur de påverkar dig som entreprenör.

Vi betalar energiskatt och koldioxidskatt för nästan alla bränslen som används för motordrift och uppvärmning.

Regler för skatt för bränsle, Skatteverket

Användningsområden med en lägre skatt

Det finns exempel på användningsområden där förbrukningen av elektricitet respektive bränsle kan ge möjlighet till återbetalning av skatt:

 • tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
 • yrkesmässig växthusodling
 • yrkesmässig jordbruksverksamhet
 • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
 • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • framställning av energiprodukter

Normalt ges skattereduktion som återbetalning eller avdrag i deklaration men enligt Skatteverket går det att ansöka om att bli "Skattebefriad förbrukare för bränslen".

Ansökan Skattebefriad förbrukare - bränsle, Skatteverket

Du får inte skattebefrielse för:

 • förbrukning av bensin
 • diesel och ofärgad eldningsolja som du använder för uppvärmning och stationära motorer, som exempelvis spannmålstorkar
 • förbrukning i personbilar, lastbilar och bussar
 • arbetsfordon som används utanför jordbruket eller skogsbruket till exempelvis snöröjning, schaktningsarbete eller transporter
 • jakt och viltvård
 • efter 1 augusti 2019 får du inte längre skattereduktion för diesel som används i arbetsmaskiner när du bryter fast berg och utvinner exempelvis malm, natursten eller ballast.

Skatteregler för gruv- och bergmaterialindustrin

Från den 1 augusti 2019 får du inte längre skattereduktion för diesel som används i arbetsmaskiner om du bryter fast berg och utvinner exempelvis malm, natursten eller ballast. Följ kostnadsindex för stenmaterial och ta höjd för skattehöjningen i prissättningen.

Färgad och märkt olja

Du betalar en lägre energiskatt för eldningsolja och dieselolja som är märkt och grönfärgad. Sådan lågbeskattad olja får inte användas i ett motordrivet fordon. Enligt Skatteverket finns färgad diesel kvar för vissa ändamål som har en skattelättnad.

Regler för skatt på bränsle, Skatteverket

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller maila oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Publicerad den 17 september 2018
Uppdaterad den 15 september 2020