user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Extra skatt på bilar från 1 juli 2018

Från 1 juli får nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt <3500 kg), med höga utsläpp av koldioxid, en årlig extra skatt under de tre första åren.

Den budget som riksdagen beslutat för 2018 innebär bland annat att ett skattesystem införs som berör personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt <3500 kg). Fordon med höga utsläpp av koldioxid får då en årlig extra skatt under de tre första åren.

För lätta fordon som registreras från 1 juli 2018 innebär det:

  • Bensin- och dieseldrivna fordon omfattas av speciella skatteregler under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.
  • Fordon som kan drivas med E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) är undantagna
  • Beroende på bilens utsläppsvärden* av koldioxid kan detta medföra inköpssubvention och skattelättnad (bonus) eller skattepåslag (malus)

Extra skatt för höga utsläpp (Malus)

Bilar med högre utsläpp av koldioxid än 95 g/km omfattas av skatt i form av koldioxidbelopp, bränsletillägg och miljöavgift. Koldioxidbeloppet är summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Det gäller under de tre första åren bilen är registrerad. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.

Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek. Bränsletilläget är summan av motorns utsläppsvärde (gram koldioxid per km) multiplicerat med faktor 13,52

Bonus för bilar med låga utsläpp

Den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. 

Gasbilar erhåller en bonus på 10 000 kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.

Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.

Fordon registrerade före 1 juli 2018 påverkas inte av förslaget utan beskattas enligt tidigare gällande
regler.

Beräkningsexempel:

En diesedriven bil med utsläppsvärde 220 g CO2/km och som registreras 1 Juli 2018 eller senare får en årlig skatt av 15 367 kr under de tre första åren. Från år 4 är skatten 5 622 kr/år enligt nu gällande skattevärden.

*För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020, ska det lägsta värdet på
utsläpp enligt fordonets registreringsdokument användas vid beräknandet av fordonsskatten.

Ändrad beräkning av förmånsvärde av tjänstebil

Bilens fordonsskatt läggs till som en ytterligare post för förmånsbeskattning av tjänstebil.
Trängselskatt ingår inte längre i förmånsvärdet och om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.

Publicerad den 22 december 2017