user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Driftkostnad - kalkylprogram

Med ME minicalc kan du göra kalkyler för driftskostnader per timme för dina maskiner och förarkostnader. Bland underlagen finns branschens kollektivavtal för beräkning av lönetillägg, rese- och traktamentskostnader samt skatter och avgifter.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här